Prenumerata roczna – wydanie papierowe

Prenumerata Przemysłu Drzewnego

Czasopismo „Przemysł Drzewny. Research&Development” to kwartalni branżowy skierowany do profesjonalistów: właścicieli firmy drzewnych,, osób zarządzających produkcją drzewną, zajmujący się handlem wyrobami drzewnymi, w tym eksportem. Żadne inne czasopismo branżowe nie łączy w sposób profesjonalny problematyki […]