Ministerstwo Rozwoju będzie współtworzyć zasady sprzedaży drewna

Sposób kształtowania cen surowca jest naszą wspólną troską: Ministerstwa Gospodarki i Lasów Państwowych. Będziemy się starali w taki sposób pracować w ciągu tego roku, aby spełnić kilka kryteriów nie tylko z perspektywy branży, ale także z perspektywy dobrego stanowienia prawa.
Podsekretarz_Stanu_Jadwiga_Emilewicz_1
Po pierwsze chcemy, aby prawo było jasne, klarowne, stabilne, czyli aby przewidywalność zasad była dłuższa
niż jeden rok. Po drugie, by było jasne, skąd biorą się te zasady i skąd biorą się ceny, że jest to oparte na przejrzystych benchmarkach, biorących pod uwagę ceny zarówno w Europie Zachodniej, ale także te, z którymi realnie konkurujemy, czyli z Europy Wschodniej. Opracujemy wspólnie zasady sprzedaży. Lasy Państwowe są jednym z niewielu funkcjonujących przedsiębiorstw państwowych, natomiast drewno jest już surowcem, który dotyczy tak wrażliwych sektorów gospodarki, że będziemy nad tym (zasadami sprzedaży – przyp. red.) wspólnie pracować.
Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 1/2017
pd1
pd2