GATNIKI: Drewdom przetworzy w 100% odpady na produkt handlowy

Fabryka Mebli Drewnianych Drewdom inwestuje w rozwój parku maszynowego. Zakład w Gatnikach (woj. świętokrzyskie) wyposażono w nowy ciąg technologiczny do produkcji mebli, który obejmujelinię kapującą, stację korowania, przenośnik sortujący, rampę załadowczą, odbiornik buforujący z trymerem, […]

Komisja Europejska już zna problemy meblarstwa

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy i opiniodawczy UniiEuropejskiej – postanowił wezwać Komisję Europejską do zapewnienia bardziej zintegrowanychstrategii dla konkretnych sektorów gospodarczych. W tym celu wybrano sektor meblarski, abyzilustrować wyzwania i możliwości dotyczące ożywienia […]

10% europejskiej sprzedaży odbywa się w internecie

Według raportu CSIL „Furniture retailing in Europe” 2022 europejski rynek mebli wzrósło 3% w skali roku. Spadek w 2020 r. został z nawiązką zrekompensowany w 2021 r. wzrostemo około 10%, osiągając prawie 140 mld euro […]

Rosyjskie i białoruskie meble wjeżdżają do Europy

Sankcje wynikające z wojny w Ukrainie zerwały łańcuchy dostaw do Polski półfabrykatów do produkcji mebli importowanych dotąd z Rosji i Białorusi. Tymczasem na europejski rynek bez problemu trafiają wyprodukowane w tych krajach meble. Ta luka […]

Robotyzacja meblarstwa z dotacją i ulgą podatkową

Robotyzacja jest naturalnym kierunkiem rozwoju branży drzewnej i meblarskiej. „Robogrant – proponowane warunki interwencji” to nowy konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który ma na celu wsparcieprzedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Dofinansowanie wyniesie nawet […]