Zatory płatnicze w branży meblarskiej przekroczyły 100 mln zł

Spółka Agata zalegała z płatnościami wobec 797 kontrahentów, co ujawniło postępowanie prezesa UOKiK. Nie tylko znana sieć wielkopowierzchniowych salonów meblowych ma problemy z terminowym regulowaniem należności. GUS podał, że branża meblarska jest zadłużona na ponad 100 mln, a sama nie może odzyskać należności w wysokości 8,9 mln zł. Od czerwca do sierpnia 2020 r. właściciel sieci salonów meblowych Agata spóźniał się z zapłatą za ponad 15 tys. faktur wobec 797 kontrahentów. W przypadku jednego z nich kwota zaległości wyniosła prawie 5 mln zł za 223 niezapłacone faktury. Nieterminowe regulowanie należności kosztowało spółkę ponad 476 tys. zł, taką bowiem karę finansową nałożył na nią prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za wytworzone zatory płatnicze na ponad 280 tys. zł ukarana została również spółka Bricoman Polska, prowadząca sieć hurtowni budowlano-remontowych.
W skontrolowanych przez UOKiK trzech miesiącach 2020 r. uregulowano po terminie prawie 14 tys. należności na rzecz 614 kontrahentów.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023