WARSZAWA: SGGW będzie wykonywała usługowo analizę biomasy

W Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało nowoczesne Laboratorium Konwersji Biomasy. Będą w nim prowadzone prace badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi ekologicznymi technologiami konwersji biomasy zielonej i […]

Europa: Ceny pelletu powrócą do poziomu sprzed roku

Po napaści Rosji na Ukrainę niemal w całej Europie odnotowano nagły wzrost cen pelletu drzewnego. Gorączka magazynowa, która miała miejsce latem, doprowadziła do nieznanego wcześniej wzrostu cen pelletu we wrześniu 2022 r. do 763,76 euro/t […]

Polacy mają już 120 tys. kotłów na pellet

Dynamika rynku polskiego w zakresie liczby zainstalowanych urządzeń zasilanych pelletem budzi ogromne nadzieje wśród dostawców pelletu z Europy. W 2014 r. mieliśmy w Polsce blisko 60 tys. urządzeń grzewczych na pellet, obecnie jest to już […]

Rynek z potencjałem: naturalne pellety zoologiczne

Żwirek stosowany w kuwetach dla kotów, królików lub innych małych zwierząt domowych to rynek z ogromnym potencjałem, którego największym konsumentem jest Europa, a największym beneficjentem mogą zostać również wytwórcy produktów z odpadów drzewnych. Perspektywy zysku […]

LP zamierzają sprzedawać, a może nawet produkować pellet

PGL Lasy Państwowe zamierzają uruchomić sprzedaż detaliczną pelletu drzewnego na potrzeby sezonu grzewczego 2022/2023. Usługa produkcji będzie zlecana wyspecjalizowanym firmom, które podejmą się tego zadania z powierzonego przez LP surowca. W ogłoszonym przetargu przedmiotem zamówienia […]