W Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało nowoczesne Laboratorium Konwersji Biomasy. Będą w nim prowadzone prace badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi ekologicznymi technologiami konwersji biomasy zielonej i drzewnej. Laboratorium jest wyposażone w specjalnie zaprojektowaną instalację hydrauliczną, umożliwiającą prowadzenie badań eksploatacyjnych różnego typu urządzeń grzewczych w kontrolowanych warunkach. Podczas badań eksploatacyjnych możliwa jest m.in.: regulacja obciążenia cieplnego badanego urządzenia w funkcji temperatury zasilania obiegów odbioru mocy, regulacja przepływu medium grzewczego przez badane urządzenie grzewcze, jak i regulacja ciągu kominowego. W nowym laboratorium będą prowadzone prace związane z modyfikacjami konstrukcji
urządzeń grzewczych, kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń. Prowadzone będą również analizy fizykochemiczne surowców do produkcji biopaliw, analizy procesu formowania biopaliw (brykiety, pellet, estry), a także analiza procesu spalania wraz z oceną składu powstałych spalin.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023

Previous post WÓLKA TANEWSKA: Meble Wróbel ze wsparciem na automatyzację produkcji
Next post Indie: Sudama Wood Panel zamówił linię do produkcji MDF