Nowe warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe, wydane zarządzeniem nr 41 dyrektora generalnego LP, obowiązują od lipca 2014 roku. Ich powstanie jest krokiem w kierunku zwiększenia podaży drewna dla branży producentów sklejek, którzy poczynili w ostatnich latach znaczne inwestycje a zwiększona wydajność nie pokrywa się z możliwościami zakupu surowca odpowiedniej jakości. Producenci sklejek kupowali w tym celu nie tylko drewno sortymentu WB lecz także drewno tartaczne W0, by pozyskać z niego łuszczkę.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE NA DREWNO WIELKOWYMIAROWE SKLEJKOWE, dotyczą takich gatunków jak: sosna, świerk, buk, brzoza, olcha, osika. Nowością jest wprowadzenie dwóch typów jakości: Typ I i Typ II, jednakże typ II rozróżnienie to dotyczy jedynie drewna liściastego. I tak Typ I  to drewno o średnicy minimalnej w górnym końcu bez kory: od 16 cm dla osiki, przez 18 dla brzozy i olchy po 24 dla buka. Typ II to drewno o średnicy minimalnej w górnym końcu bez kory: od 14 cm dla osiki, przez 16 dla brzozy i olchy po 20 dla buka. Wprowadzono również zróżnicowanie w zakresie dopuszczalnych wad. W stosunku do poprzednich zarządzeń, obecne jet bardziej „liberalne” wobec drewna, co pozwala zaliczyć drewno kwalifikowane dotychczas jako tartaczne W0 do drewna sklejkowego.

pobierz tresć zarządzenia nr 41

 

Previous post 4,8 tys. zł za kubik dębu
Next post Spalanie płyt wiórowych