Dwa typy drewna WB

Nowe warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe, wydane zarządzeniem nr 41 dyrektora generalnego LP, obowiązują od lipca 2014 roku. Ich powstanie jest krokiem w kierunku zwiększenia podaży drewna dla branży producentów sklejek, którzy poczynili w ostatnich latach znaczne inwestycje a zwiększona wydajność nie pokrywa się z możliwościami zakupu surowca odpowiedniej jakości. Producenci sklejek kupowali w tym celu nie tylko drewno sortymentu WB lecz także drewno tartaczne W0, by pozyskać z niego łuszczkę.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE NA DREWNO WIELKOWYMIAROWE SKLEJKOWE, dotyczą takich gatunków jak: sosna, świerk, buk, brzoza, olcha, osika. Nowością jest wprowadzenie dwóch typów jakości: Typ I i Typ II, jednakże typ II rozróżnienie to dotyczy jedynie drewna liściastego. I tak Typ I  to drewno o średnicy minimalnej w górnym końcu bez kory: od 16 cm dla osiki, przez 18 dla brzozy i olchy po 24 dla buka. Typ II to drewno o średnicy minimalnej w górnym końcu bez kory: od 14 cm dla osiki, przez 16 dla brzozy i olchy po 20 dla buka. Wprowadzono również zróżnicowanie w zakresie dopuszczalnych wad. W stosunku do poprzednich zarządzeń, obecne jet bardziej „liberalne” wobec drewna, co pozwala zaliczyć drewno kwalifikowane dotychczas jako tartaczne W0 do drewna sklejkowego.

pobierz tresć zarządzenia nr 41