Dane sklepu internetowego

1. Pełna nazwa firmy
FORESTOR COMMUNICATION MAŁGORZATA WNOROWSKA
Adres:
ul. Dworcowa 3/4b, 85-009 Bydgoszcz
tel. +48 609 192 635
biuro@forestor.pl
2. Numery NIP i REGON.
NIP 9532311745
REGON 143232870
3. Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
4. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma.
Ministerstwo Gospodarki