Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy i opiniodawczy Unii
Europejskiej – postanowił wezwać Komisję Europejską do zapewnienia bardziej zintegrowanych
strategii dla konkretnych sektorów gospodarczych. W tym celu wybrano sektor meblarski, aby
zilustrować wyzwania i możliwości dotyczące ożywienia sektora oraz zielonej transformacji
w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym (biogospodarka). Poniżej
przedstawiamy główne wnioski i zalecenia z obrad, które przekazano do Komisji Europejskiej.
W Europie istnieje dynamiczny sektor meblarski o dużym zróżnicowaniu pod względem wielkości przedsiębiorstw i procesów pracy. Jest to sektor generalnie pracochłonny, o łańcuchach wartości nadal lokalnych lub regionalnych, silnie zdominowany przez MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. Zatrudnia on około miliona pracowników i odpowiada za jedną czwartą całkowitej światowej produkcji mebli.

Cały artykuł przeczytasz w czwartym numerze prenumeraty 2022.

Previous post 10% europejskiej sprzedaży odbywa się w internecie
Next post Kończymy ten rok<br>jak dziecko na huśtawce