Unia Europejska: Połowę niższe limity stężenia formaldehydu

Komisja Europejska wyznaczyła nowy limit stężenia formaldehydu w powietrzu. Rozporządzenie 2023/1464, opublikowane 14 lipca, obniża dotychczasowe wartości, ustalając limit emisji na 0,062 mg/m3 tej substancji, zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów drewnopochodnych i mebli jako możliwych źródeł emisji formaldehydu. Przepis określa nową granicę, która jest dokładnie o połowę mniejsza od wartości
podanej w 1989 r. przez Światową Organizację Zdrowia (0,124 mg/m3), na której opiera się znana i utrwalona klasyfikacja E1. Do tej pory E1 była nie tylko uznanym standardem w branży, ale także klasą odniesienia prawnie akceptowaną przez wiele krajów europejskich. Nowy limit wymusi więc znaczne zmiany w oznaczeniach, ulotkach, kartach produktowych. Rozporządzenie ma zastosowanie do
licznych innych produktów, dla których określono limity. Na przykład dla tkanin, skóry i tworzyw sztucznych limit wynosi obecnie 0,08 mg/m3

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023


.