Emisja pyłu mniejsza o ponad 90%

Mielec: Emisja pyłu mniejsza o ponad 90%

Pod koniec maja br. firma Kronospan planuje uruchomienie innowacyjnego systemu ochrony
powietrza UTWS w zakładzie w Mielcu. To efekt prac modernizacyjnych, które rozpoczęto w 2015 r., mających zminimalizować oddziaływanie zakładu na otoczenie Mielca, wynikających z postanowienia zawartego z prezydentem Mielca i ustaleń z marszałkiem województwa podkarpackiego. Prace modernizacyjne objęły: zbudowanie nowoczesnej suszarni z nowymi cyklonami, zamontowanie pierwszego, wydajnego elektrofiltru dla wytwornicy ciepła technologicznego, obudowanie placów składowych drewna
w celu zredukowania rozprzestrzeniania się trocin, wybudowanie nowej, szczelnej hali biomasy
zapobiegającej emisji niezorganizowanej, zbudowanie ekranów o wysokości ośmiu metrów i długości kilkuset metrów, co pozwoliło zmniejszyć hałas z terenu zakładu, zmodernizowanie lub wymianę starych filtrów na filtry nowej generacji na wielu emitorach zakładu, dostosowując ich sprawność do nowych wymagań emisyjnych. UTWS, na który zdecydowały się władze firmy, to obecnie najskuteczniejszy system ochrony powietrza w zakładach płyt drewnopochodnych. Pozwala zmniejszyć emisję pyłu o ponad 90%, dodatkowo
niweluje zapach powstający podczas przetwarzania drewna. Termin zakończenia całego procesu
modernizacji jest wcześniejszy niż data deklarowana w porozumieniu z prezydentem Mielca,
w którym termin ukończenia inwestycji ustalono na wrzesień 2018 r. Koszt inwestycji proekologicznych
wyniesie ponad 400 mln złotych.