Strategia leśna UE zakłada posadzenie dodatkowych 3 mld drzew w Europie, w tym 120 mln drzew w Niemczech na obszarze do 100 tys. hektarów. Strategiczny plan ONZ dotyczący lasów na lata 2016–2030 idzie jeszcze dalej i zakłada globalny wzrost powierzchni lasów o 3% do 2030 r., czyli około 340 tys. ha w samych Niemczech. Program działań na rzecz ochrony klimatu naturalnego (ANK) ogłoszony przez Rząd Federalny Niemiec w marcu br. próbuje nakreślić sposób realizacji tych celów. Ostatnia krajowa inwentaryzacja lasów w Niemczech pokazuje, że tylko 36% powierzchni lasów w Niemczech jest naturalnych. Wyniki czwartej krajowej inwentaryzacji lasów, która jest obecnie w toku, pokażą, jaki wpływ miały między innymi lata suszy od 2018 r. „W szczególności w ostatnich latach rozwinęły się lasy nienaturalne, które są szczególnie podatne na szkody powodowane przez suszę i inwazję szkodników”
– czytamy w programie ANK.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023

Previous post Niderlandy: Stora Enso odsprzeda oddział produktów drewnianych DIY
Next post Siedmiopoziomowy zakład produkcji CLT