Spadki cen drewna na aukcjach systemowych na 2016 rok

Ceny drewna iglastego na aukcjach systemowych e-drewno na 2016 rok spadły niemal we wszystkich regionach. Odzwierciedla to szczególnie słabą kondycję branży tartacznej w Polsce, gdyż najsilniejsze spadki odnotowano w sortymencie drewna wielkowymiarowego sosnowego.

1119557_47136742

Średnio 305 zł za m3 płacono za sosnę wielkowymiarową w aukcjach internetowych na portalu e-drewno systemowe, w którym kupujący są stałymi klientami Lasów Państwowych. Aukcje odbyły się w listopadzie 2015 r. według nowych zasad, gdzie w miejsce dwóch aukcji odbywających się w poszczególnych półroczach wprowadzono jedną. Dotychczasowa praktyka wskazywała, że zarówno aukcje w systemie rocznym, jak
i organizowane na koniec roku zazwyczaj skutkują wzrostem uzyskanych cen za sprzedawane drewno, tym razem stało się jednak inaczej.
Choć już pół roku wcześniej ? podczas aukcji w czerwcu 2015 roku ? odnotowano spadki cen, tym razem korekta jeszcze się pogłębiła. Za kubik sosny wielkowymiarowej płacono średnio o 10% mniej, wielkowymiarowy świerk spadł o 7%, o kilka procent spadły także ceny papierówki S2a i S2b.

Wielkowymiarowa sosna
Największą podaż drewna tartacznego sosnowego miała dyrekcja regionalna w Szczecinie. Sprzedano
328 tys. m3 tego sortymentu za średnio 296 zł za m3, co oznacza spadek o 13% w stosunku do aukcji sprzed pół roku. Nie potwierdza to zjawiska powtarzanego przez wiele lat, że to regiony zachodniej polski, szczególnie przygraniczne, odnotowują najwyższe wzrosty cen ze względu na aktywność eksporterów czy kupców z zagranicy. Bardzo duże spadki (nawet o 20%) odnotowano na terenie dyrekcji w Szczecinku i aż 24% w przygranicznej RDLP w Zielonej Górze. Ceny za kubik w tych regionach spadły odpowiednio do 276 i 274 zł za m3, podczas gdy na wschodzie kraju dochodziły one do 314 zł (RDLP w Lublinie) oraz 333 zł (RDLP w Radomiu).

Wielkowymiarowy świerk
Nieco mniejsze spadki cen odnotowano w sortymencie drewna wielkowymiarowego iglastego, choć i tu korekta w stosunku do zakupów na II półrocze 2015 roku wyniosła od -1 w RDLP w Lublinie po nawet -10 w RDLP w Szczecinku, Olsztynie i Katowicach. Średnio za jeden kubik świerkowego drewna tartacznego płacono w Polsce 329 zł/m3, co oznacza spadek o 7%.
Największa podaż drewna wielkowymiarowego świerkowego miała miejsce w RDLP Białystok, Katowice oraz Wrocław, gdzie sprzedano odpowiednio 81 tys. m3, 91 tys. m3 oraz 168 tys. m3 tego sortymentu. W tych ostatnich osiągnięto też najwyższe w kraju ceny za kubik wynoszące 361 zł (RDLP w Katowicach) i 363 zł (RDLP we Wrocławiu). To także wpłynęło na geograficzny rozkład cen, który był wyraźnie wyższy na południu niż na północy kraju.

Średniowymiarowe S2b DG
Drewno średniowymiarowe S2b jest sortymentem, po który sięga wiele gałęzi przemysłu drzewnego ? od małych tartaków produkujących palety czy program ogrodowy po zakłady produkujące płyty drewnopochodne. Walka konkurencyjna jest więc dość wyraźna, co odzwierciedlają również ceny, które na 2016 roku nawet nieznacznie wzrosły. Za sosnę S2b więcej niż na aukcjach na II półrocze 2015 roku płacono m.in. w RDLP w Lublinie (+3%), Pile (+2%) i Gdańsku (+1%), natomiast za świerk S2b w RDLP w Gdańsku (+5%), Szczecinie (+3%) i Katowicach (+2%). Średnio w całej Polsce ceny S2b spadły o 8% dla sosny i 5% dla świerka, osiągając odpowiednio 262 i 244 zł za kubik.

Cały artykuł przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 1/2016