Optymalizacja przewozu drewna z miejsca jego załadunku do miejsca rozładunku

Istota optymalizacji transportu drewna na ogół sprowadzana była do ustalenia takiej drogi jego przewozu od określonego dostawcy do danego odbiorcy, która zapewni spełnienie wymagań handlowych obu stron, przy jednoczesnej minimalizacji całkowitych kosztów transportu drewna. Innymi słowy chodzi o zrealizowanie danego zadania transportowego przy najmniejszym nakładzie środków, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania.

Scania R 470 6x4 Highline, Germany.

Zapoczątkowane pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku prace nad zastosowaniem metod programowania liniowego do optymalizacji transportu różnych ładunków spotkały się w latach pięćdziesiątych i późniejszych z szerokim zainteresowaniem ośrodków naukowych oraz praktyki gospodarczej. Dotyczyło to również leśnictwa, którego podstawy teoretyczne optymalizacji transportu drewna, jak i zastosowania praktyczne w gospodarstwie leśnym zostały podjęte w wielu krajach, w tym m.in. w byłej Czechosłowacji, Niemczech oraz, co należy podkreślić w Polsce.

tabele-opt

Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 4/2016

888