Projekty wynalazcze generatorem zysku firm meblarskich

Ochrona własności przemysłowej, czyli ochrona innowacyjnych rozwiązań, charakterystycznego designu, a także znaków towarowych jest kwestią niezmiernie ważną dla branży meblarskiej. Jest ona ściśle związana z procesami tworzenia, rozwijania i wykorzystywania zdobytej wiedzy, posiadanych kompetencji i doświadczeń oraz stanowi wynik ludzkiej twórczości, kreatywności, pomysłów i inwencji oraz zachowań przedsiębiorczych.

office-594132
Ochrona projektów wynalazczych, elementów artystycznych projektu czy charakterystycznego designu nie powstaje samoczynnie, tak jak ochrona autorsko-prawna. Ma ona swoją podstawę w decyzji Urzędu Patentowego, na mocy której organ ten udziela ochrony – może to być patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji.

Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 2/2017

4850