Nowa norma na meble ogrodowe

17 marca 2017 roku opublikowano nową wersję europejskiej normy EN 581-1 Outdoor Seat and Table Standard (w polskiej wersji PN-EN: Meble do użytkowania na zewnątrz). Zastępuje ona wersję z 2006 roku.

garden-831995

Główne zmiany w porównaniu z zapisami normy z 2006 roku:
– Dokładniejsze wskazanie, że norma jest dostosowana do osób dorosłych,

– Definicja kempingu, użytku wewnętrznego i miejsc publicznych jest teraz częścią tekstu głównego, a nie jak poprzednio – aneksu B,

– Zdefiniowano „elementy wyeksponowane” dla mebli do siedzenia oraz stolików, które muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie krawędzi i naroży,

– Uwzględniono ryzyko urazów palców oraz zakończenia komponentów o kształtach cylindrycznych, a także usunięto wymagania dotyczące luk i szczelin,

Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 2/2017

40