0 0

Nowe warunki techniczne na surowiec iglasty W0, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., zawierają kilka istotnych zmian m.in. w zakresie okrzesywania, pomiaru i obliczania miąższości.           Pojawiły się też nowe wady i cechy drewna.

Czytanie warunków technicznych na surowiec drzewny wydaje się z pozoru całkiem proste. Na pierwszej stronie widzimy jakiś wstęp, potem tabela wad i wymiarów ? cóż tu trudnego? Interpretowanie tych ważnych zapisów i ustaleń dla każdej ze stron rynku drzewnego przypomina starą leśną maksymę: ?Im dalej w las, tym więcej drzew?. Aby ułatwić ten ?spacer po lesie?, przeanalizuję najbardziej popularne z nowych warunków technicznych, a mianowicie:
Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste ?W0? wprowadzone Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (załącznik nr 4). Wspomniane
zarządzenie obowiązuje w Lasach Państwowych od 1 stycznia 2020 r. Przywołany załącznik nr 4: ?Warunki techniczne ? Drewno wielkowymiarowe iglaste? do Zarządzenia nr 51 DGLP                     (z wyjątkiem załącznika 1, 2, 3) ma bardzo zbliżoną budowę do poprzednio obowiązujących norm bądź warunków i poza główną tabelą wad oraz cech drewna
zawiera najczęściej kilka istotnych działów.
Są to:
1. Wstęp

Informacje ujęte we wstępie są natury
ogólnej. Precyzują przedmiot
warunków, zakres stosowania oraz
określenia i nazewnictwo w nich zawarte.
W tym miejscu umocowane
są wszelkie inne warunki techniczne
związane lub powoływane.

2. Podział i oznaczenia

Warunki techniczne narzucają podział
jakościowo-wymiarowy i odpowiednio
klasyfikują surowiec wg opisanej
zasady oznaczania. Podaje się przykłady
i wzorce.

3. Wyrób

Wymagania dalej precyzują sposób
wyrabiania surowca, określania jego
jakości. Bardzo często określone warunki
pozwalają wykonać pewne czynności
z różną dokładnością i w tym
miejscu ustala się ich poziom oraz sposób
wykonania. Dotyczy to najczęściej
dokładności okrzesywania, przycinania
czół lub napływów korzeniowych.

4. Jakość drewna

Tu opisany jest sposób badania i określania
zgodności cech zewnętrznych
z podanymi warunkami odpowiedniej
klasy jakości.

5. Pomiar

W dziale tym precyzuje się zasady pomiaru,
obliczania miąższości zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi.

6. Kontrola jakości

Opisany jest sposób kontroli.
Dzięki spójności Zarządzenia nr 51
wszystkie niezbędne informacje ujęte
w opisanych działach warunków technicznych
(od jeden do sześć) zostały przedstawione
w załącznikach od jeden do
trzy wspomnianego zarządzenia. Obszerna
wiedza brakarska została zgrabnie
ograniczona do niezbędnego minimum,
a całość zintegrowanej wiedzy brakarskiej
spina Portal PLD w dodatkowych komunikatach i oświadczeniach DGLP.

 

Cały artykuł możesz przeczytać w nr 1/2020.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post PETER-SCHWEIZER GRUNDSCHULE, D-GUNDELFINGEN A.D. DONAU
Next post W okresie bessy liczyć się będzie głównie cena drewna