Eksport drewna z Ukrainy

Ukraina chce na 10 lat ograniczyć eksport drewna nieprzetworzonego

– wynika z projektu ustawy, które w I czytaniu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła 5 lutego 2015 r. Ustawa musi zostać jeszcze odrzucona w II czytaniu lub zawetowana przez prezydenta Poroszenkę.

Inicjatorem ustawy była już 2013 roku Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy, która zaproponowała wprowadzenie licencjonowania i kontyngentów na eksport drewna i tarcicy oraz rozpatrywana jest możliwość wprowadzenia opłat celnych na wywóz w/w produktów z Ukrainy. Zdaniem urzędu konieczne jest uregulowania procedury wwywiezienia z obszaru celnego Ukrainy drewna oraz wyeliminowania negatywnych skutków zarówno dla gospodarki kraju, jak i środowiska z tym związanych.

W uchwalonym prze Radę Najwyższą w lutym br projekcie ustawy zakłada się 10-letnie moratorium na eksport z Ukrainy w szczególności nieprzetworzonego drewna i tarcicy (drewno okrągłe o wilgotności powyżej 22%, tarcica o grubości powyżej 70 mm o wilgotności powyżej 22%). Ponadto projekt ustawy przewiduje włączenie dębu do wykazu cennych i rzadkich gatunków drewna. Dozwolony ma być wyłącznie eksport gotowych wyrobów z drewna, w tym mebli. Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie 10-letniego zakazu kompleksowego wyrębu drzew w określonych rodzajach lasów.