Konstrukcje drewniane. Przykłady obliczeń.

 

wykresW marcu bieżącego roku, nakładem Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, ukazała się książka pt: Konstrukcje drewniane. Przykłady obliczeń autorstwa mgr inż. Ewy Ingeborgi Kotwicy i dr. inż. Władysława Nożyńskiego, przy współpracy (przy rozdziale 7.)  dr. inż. Rafała Nowaka. Pozycja licząca 400 stron składa się z 8 rozdziałów uzupełnionych przedmową, wstępem i wykazem literatury i rozpoczynających się krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi.

Konstrukcje drewniane. Przykłady obliczeń jest pierwszą pozycją na rynku polskim opartą na Eurokodzie 5 i jednym z niewielu polskich opracowań traktujących o konstrukcyjnym zastosowaniu drewna. Książka wypełnia lukę w literaturze fachowej w zakresie projektowania konstrukcji drewnianych z zastosowaniem norm europejskich. Przywołane zostały też zmiany, które do normy PN-EN 1995-1-1:2010 wprowadza załącznik A2 z lipca 2014 roku. Dzięki wprowadzeniu uwag i informacji w czytelnie wyróżnionej formie pozycja może być wykorzystywana nie tylko przez inżynierów, którzy chcą podnieść poziom wiedzy o konstrukcjach drewnianych i ich projektowaniu, lecz także przez studentów i uczniów szkół budowlanych oraz przez inwestorów. Nawet nieznający się na budownictwie inwestor może dowiedzieć się z książki, czego ma prawo wymagać od wykonawców i dostawców oraz jakich materiałów nie wolno wbudowywać.

W przedmowie Autorzy zwracają uwagę, że czytelnicy książki powinni wcześniej zapoznać się z normami dotyczącymi projektowania konstrukcji, czyli z Eurokodami: 0, 1 i 5. Przyjęli również założenie, że czytelnik zna podstawowe właściwości drewna jako materiału oraz jego specyfikę związaną z anizotropową budową i właściwościami higroskopijnymi.

We wprowadzeniu dokonano przeglądu norm dotyczących drewna konstrukcyjnego litego i klejonego warstwowo. W dalszej części wprowadzenia zaprezentowano drewno konstrukcyjne klejone warstwowo z fornirów (LVL), drewno konstrukcyjne klejone krzyżowo z tarcicy (CLT), drewno konstrukcyjne lite łączone na długość za pomocą złączy klinowych, sklejkę, płyty

wiórowe, płyty OSB, HDF, MDF, LDF, belki dwuteowe oraz szeroki wachlarz różnych rodzajów połączeń drewnianych elementów konstrukcyjnych. Przywołano najnowsze przepisy, w tym informacje o publikacjach norm w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (w roku 2014) oraz związane z tym daty okresów przejściowych. Zaprezentowano nową normę PN-EN14080:2013 i zmiany, które wprowadza. Wymieniono też normy, które zostały przez nią zastąpione. Część przykładów została opracowana już w oparciu o najnowszą normę.

Przy omawianiu konstrukcyjnego drewna litego, drewna klejonego warstwowo i drewna litego łączonego wzdłużnie na złącza klinowe Autorzy podkreślili konieczność stosowania i kierowania się aktualnymi normami europejskimi lub Aprobatami albo Europejskimi Ocenami Technicznymi – a nie wycofanymi, starymi normami polskimi czy normami krajowymi innych krajów.

W rozdziale 1., Zagadnienia ogólne, zaprezentowano czytelnikowi siedem przykładów obliczeniowych dotyczących m.in. ustalania podstawowych właściwości wytrzymałościowych i sprężystych dla drewna konstrukcyjnego litego i klejonego warstwowo, płyt pilśniowych, płyt OSB i sklejki.

W rozdziale 2., Elementy prętowe o przekroju jednolitym, w czterech podrozdziałach poświęconych elementom rozciąganym, ściskanym, zginanym oraz poddanym jednocześnie zginaniu i ściskaniu lub rozciąganiu, zawarto w sumie 12 przykładów obliczeniowych.

W rozdziale 3., Elementy prętowe o przekroju złożonym, znajduje się 15 przykładów obliczeniowych.

W rozdziale 4., Złącza, zamieszczono 13 przykładów obliczeń z podziałem na złącza na łączniki mechaniczne oraz połączenia na wręby.

Rozdział 5., Ustroje i konstrukcje budowlane, zawiera osiem przykładów obliczeń dotyczących elementów nośnych pod pokrycia dachowe, więźb dachowych i stropów.

Rozdział 6., Konstrukcje z drewna klejonego warstwowo, wzbogacono 5 przykładami obliczeń dotyczących różnego rodzaju dźwigarów z drewna klejonego warstwowo.

W rozdziale 7., Przykłady obliczeń wspomaganych uznanymi programami obliczeniowymi, porównano natomiast wyniki obliczeń dotyczących nośności dźwigara kratowego sposobem ręcznym i przy użyciu programu komputerowego, np. MITEK TrussCon.

Wszystkie zawarte w książce obliczenia przedstawiono bardzo przejrzyście i uzupełniono je praktycznymi uwagami metodycznymi oraz ? tam gdzie było to potrzebne – tabelami z zestawieniami obciążeń charakterystycznych i tabelami danych materiałowych. W zrozumiały sposób autorzy zwrócili uwagę na najistotniejsze zasady projektowania, wskazali najczęściej popełniane błędy czy niewłaściwe uproszczenia, które mogą prowadzić nawet do awarii.

Tym, co podnosi praktyczną wartość książki, szczególnie dla projektantów, jest

rozdział 8., Materiały pomocnicze do projektowania. Publikacja kończy się wykazem literatury oraz zestawem norm dotyczących poruszanych w niej zagadnień. Zilustrowano ją dużą ilością interesujących fotografii wykonanych głównie przez panią Ewę Kotwicę. Na podkreślenie i pochwałę zasługuje także przejrzysta forma graficzna pozycji. Książka może być znakomitym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych konstrukcjami drewnianymi, a szczególnie zasadami ich projektowania. Z pewnością jest godna polecenia zarówno studentom, jak i inżynierom budowlanym, architektom oraz projektantom zajmującym się konstrukcjami drewnianymi.