Wiemy więcej o lasach. Na bank.

paleta

Funkcjonowanie leśnictwa – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – wymaga dostarczania wszechstronnych informacji o lasach wszystkich form własności. Zebrano je w ramach okresowych prac urządzeniowych, a od 10 lat również w toku Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów i udostępniono w ramach innowacyjnego projektu Banku Danych o Lasach.

Pierwszym etapem realizacji projektu Banku Danych o Lasach (BDL) było jego pilotażowe wdrożenie przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL), na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) w latach 2010?2012. Prace obejmowały zaprojektowanie oraz wykonanie hurtowni danych, części obliczeniowo-raportującej i portalu internetowego. W ramach pilotażu zebrano również dane z planów urządzenia lasu dla wszystkich lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe oraz dane z okresowych prac urządzeniowych dla lasów innych form własności z obszaru trzech wybranych województw. Pilotaż zakończył się w 2012 roku, a jednym z jego rezultatów było publiczne uruchomienie portalu internetowego prezentującego wyniki prac.

Kolejnym krokiem było wykonanie – także na zlecenie DGLP ? rozbudowy BDL, w trakcie której pozyskano brakujące dane (dla lasów spoza PGL Lasy Państwowe) z pozostałych 13 województw, przebudowano aplikację oraz zmodernizowano portal internetowy. Prace trwały w latach 2013-2014. Od grudnia 2014 roku udostępniono publicznie zasoby Banku Danych o Lasach w nowej postaci.

Galeria zdjęć:

wykres

To jest tylko fragment artykułu. Pełną treść znajdziesz w czasopiśmie „Przemysł drzewny” nr 2/2015