Nagroda fundacji Schweighofer dla innowacji w przemyśle drzewnym

Główną nagrodę – 100 000 euro – w 7. edycji prestiżowego konkursu Schweighofer Prize otrzymał dr
Erich Wiesner, dyrektor zarządzający Wiehag Group. Pozostałe nagrody (o łącznej wartości 300 000 euro) trafiły do autorów innowacyjnych projektów, produktów i technologii dla przemysłu drzewnego z Niemiec, Szwecji, Włoch i Szwajcarii. Nagrody, podczas uroczystej gali w wiedeńskim ratuszu, wręczył inicjator konkursu Gerard Schweighofer w obecności ministrów środowiska oraz pracy i polityki społecznej Austrii, a także burmistrza Wiednia. Na uroczystość została zaproszona także dr Małgorzata Wnorowska, redaktor naczelna „Przemysłu Drzewnego”.

17 czerwca 700 gości z 41 krajów było świadkami przyznania najbardziej prestiżowych nagród w europejskim przemyśle drzewnym, które wręczane są co dwa lata najbardziej innowacyjnym projektom, produktom i technologiom. – Kiedy moja rodzina 12 lat temu powołała fundację wspierającą badania w sektorze drzewnym, z jednej strony chcieliśmy po prostu zrobić coś, co pozwoli nam wrócić do tematu drewna [Schweighofer sprzedał wcześniej wszystkie swoje tartaki w Austrii – przyp.
red.], ale tak naprawdę wiedzieliśmy jak ważne jest łączenie przedsiębiorców z sektorem badawczym i promowanie wymiany wiedzy między tymi podmiotami – mówił podczas gali Gerard Schweighofer.

Główną nagrodę za dokonania życia otrzymał dr Erich Wiesner, dyrektor zarządzający austriackiej firmy Wiehag Group oferującej innowacyjne rozwiązania w zakresie drewna klejonego. Kapituła konkursowa doceniła jego niezwykłe zaangażowanie w działalność na rzecz przemysłu drzewnego, w tym wiele branżowych inicjatyw badawczo-rozwojowych. W tym roku po raz pierwszy w historii Schweighofer
Prize, we współpracy z kanadyjską firmą Canafor, zrealizowano specjalny warsztat innowacji „Innovation
Workshop” w dniu poprzedzającym galę. Wzięło w niej udział 27 młodych naukowców z 16 krajów, którzy wymieniali się wiedzą i doświadczeniami pod przewodnictwem prof. Alfreda Teischingera z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu i jednocześnie przewodniczącego jury konkursowego. Inicjatywa dyskusji o globalnych wyzwaniach przemysłu drzewnego w stolicy Austrii nie była przypadkowa, lecz miała zwrócić uwagę, że to właśnie ten kraj – jak podkreślił minister środowiska Andrä Rupprechter – jest członkiem światowej ligi w dziedzinie przemysłu drzewnego.

– Opinia na temat austriackiego przemysłu drzewnego w świecie jest doskonała i aby utrzymać pozycję lidera, Austria musi wspierać i promować innowacje – mówił minister środowiska. Z kolei szef resortu pracy i polityki społecznej podkreślił, że promocja badań i rozwoju wiąże się zawsze z utrzymywaniem i kreowaniem nowych miejsc pracy: – Innowacje napędzają rynek pracy, więc promocja innowacji powinna być wspierana przez rząd, ale potrzebuje ona także ambasadorów po stronie sektora prywatnego, jakim jest Gerald Schweighofer – mówił. – Laureaci, którzy otrzymali nagrody dowodzą, że także surowiec drzewny, znany doskonale od zarania, wciąż pozwala wytworzyć coś nowego, to doskonały znak dla środowiska i ekonomii. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Georg Reis, Richard Rister i Erhard Jung z Grupy Weinig, którzy zdobyli uznanie jury za koncepcję technologii klejenia blokowego, która pozwoliła osiągnąć lepszą wydajność i znaczne oszczędności.

Jury doceniło również Martina Dresslera z niemieckiej firmy Leuco AG, która opracowała uniwersalną koncepcję narzędzia P-System z ekstremalnym kątem osiowym nawet 70°, który oznacza mniejszy opór skrawania i przedłuża żywotność narzędzia, a także oferuje znakomitą jakość obróbki. Opatentowane narzędzia LEUCO P-System rozwiązuje wiele problemów w obróbce stacjonarnej i na maszynach przelotowych, uważanych do tej pory w wielu przypadkach jako problematyczne lub wymagające specjalnej technologii.

Kolejnym nagrodzonym produktem w konkursie Schweighofer Prize, tym razem autorstwa szwedzko- niemieckiej grupy naukowców, jest Lindura?, technologia wytwarzania paneli podłogowych, która polega na specjalnym połączeniu warstwy forniru i sproszkowanego drewna. Pozwala ona zastąpić papier impregnacyjny i uzyskać powierzchnię odzwierciedlającą naturalny wygląd desek wraz z sękami, rysunkiem słojów itp. przy jednocześnie bardzo wytrzymałej konstrukcji i trwałości panelu.
Technologię tę zastosowano w podłogach firmy Meister, która daje 20 lat gwarancji na swoje wyroby. Autorem patentu jest natomiast znana w branży podłogowej firma badawcza Välinge, do której należy m.in. patent na stosowany na całym świecie system połączeń typu „click”.

W ocenie jury konkursu na wyróżnienie i nagrodę pieniężną zasłużyli także włoscy konstruktorzy Albino Angeli i Gianni Dal Ri (Rotho Blaas srl) oraz Andrea Polastri (CNR-Ivalsa), którzy opracowali technikę połączeń dla elementów płyt klejonych krzyżowo CLT, które pozwalają tworzyć w sposób szybki
i bezpieczny konstrukcje drewniane nawet wysokich wieżowców. Efektem współpracy szwajcarskiej uczelni ETH Zürich (szczególnie profesorów Andrea Frangi i Flavio Wanningera) oraz partnerów z przemysłu drzewnego jest „Dom naturalnych surowców”(House of Natural Resources), o którym pisaliśmy w „Przemyśle Drzewnym” nr 1/2015. Pomysłodawcy dołączyli do grona laureatów Schweighofer Prize 2015.