Protest przedsiębiorców zrzeszonych w ramach Grupy Polskie Składy Budowlane przeciwko projektowi Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Protest przedsiębiorców zrzeszonych w ramach Grupy Polskie Składy Budowlane przeciwko projektowi Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Jako polscy przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe podjęliśmy rynkową walkę z zagranicznymi sieciami handlowymi tworząc Grupę Polskie Składy Budowlane. Obecnie przygotowany projekt Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej niweczy nasze dotychczasowe wysiłki związane z budowaniem ogólnopolskiej marki, pod którą działamy na rynku, konkurując z sieciami zagranicznymi.

Przedstawiony w mediach projekt ustawy zakłada stawki podatku w wysokości 0,7% powyżej 18 mln. zł rocznego obrotu, 1,3% powyżej 3,6 mld. zł oraz 1,9% za obroty realizowane w soboty i niedziele. Ponadto przewiduje, że płatnikami będą między innymi sieci handlowe zdefiniowane jako grupa podmiotów w skład której wchodzą franczyzodawca oraz sprzedawcy detaliczni upoważnieni do korzystania z marki handlowej. W przypadku sieci handlowej podstawą opodatkowania ma być suma obrotów wszystkich sprzedawców detalicznych. Może to oznaczać, że nasza Grupa skupiająca małych i średnich przedsiębiorców posiadających ponad 200 sklepów i ponad 400 składów prowadzących sprzedaż detaliczną, zapłacą podatek według najwyższej skali procentowej na równi z największymi międzynarodowymi koncernami prowadzącymi supermarkety i hipermarkety budowlane.

Protestujemy przeciwko przedstawionemu projektowi ustawy, która w przypadku jej uchwalenia w proponowanym brzmieniu sprawi, że:

? przedsiębiorcy prowadzący sklepy detaliczne będą zmuszone wystąpić z Grupy Polskie Składy Budowlane przez co stracą element konkurencyjności wobec sieci zagranicznych, które przez to umocnią swoją dominującą pozycję na rynku;

? wzmocnione sieci zagranicznych spowoduje spadek rentowności sklepów detalicznych i ich bankructwo, co grozi utratą pracy przez rzeszę ponad 13 tys. pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach tworzących Grupę PSB;

? wystąpienie przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne z Grupy PSB doprowadzi do upadłości spółkę Grupa PSB S.A. utworzoną jako centrala grupy zakupowej i utratę zatrudnienia przez ponad 400 jej pracowników.

Przygotowujący projekt Ustawy pominęli fakt, że ustalenie podatku od przychodu
w przedziale 0,7 % – 1,9 % wiązało się będzie z koniecznością zwiększenia marży handlowej
o 4% – 6%. Nie jesteśmy w stanie sfinansować projektowanego podatku
z osiąganych dochodów ze stosowanych obecnie marż. Pozostanie w sieci handlowej spowoduje konieczność podwyższenia cen towarów, co sprawi, że przegramy konkurencję
z sieciami zagranicznymi i zbankrutujemy.

Proponowana ustawa w obecnym kształcie doprowadzi do upadku polski handel detaliczny materiałami budowlanymi.

Pragniemy podkreślić, że przedstawiany w kampanii wyborczej 2015 r. program Prawa i Sprawiedliwości zakładał, że proponowany podatek ma mieć na celu ograniczenie transferu za granicę dochodów osiąganych w Polsce przez zagraniczne sieci handlowe. Przedstawiony projekt Ustawy prowadzi natomiast do osłabienia przedsiębiorców polskich inwestujących swoje dochody w Polsce.

Zwracamy się o:

– wyłączenie z Ustawy zapisów o franczyzie,
– naliczanie i pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej przedsiębiorstw według NIP-u,
– zastosowanie dla małych przedsiębiorstw (do 10 mln euro) i średnich (do 50 mln euro rocznie) stawki podatku od sprzedaży detalicznej nie wyższej niż 0,3% przy obrotach powyżej kwoty wolnej w wysokości 18 mln zł rocznie,
– zastosowanie możliwości odliczania od podatku dochodowego zapłaconego podatku od sprzedaży detalicznej,
– odstąpienie od naliczania podatku w podwyższonej stawce od handlu w sobotę.

Grupa PSB