Przemysł Drzewny na Konferencji Innowacje

12 maja w budynku Ministerstwa Rozwoju odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Innowacje w Polskim Sektorze Leśno-Drzewnym – mocne i słabe strony. Kwartalnik „Przemysł Drzewny. Research &Development” objął konferencję patronat medialny jako jedyne czasopismo branży drzewnej.

Każdy ze 100 uczestników otrzymał najnowsze wydanie Przemysł Drzewny Research & Development, które było czytane z dużym zainteresowaniem.

IMG_2286 IMG_2285 IMG_2282 IMG_2276