Projekt Podniesienie efektywności

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie bierze udział w projekcie pod tytułem: Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle drzewnym. Projekt realizowany jest w ramach programu ?Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo? BIOSTRATEG2. Realizację projektu wykonuje konsorcjum w skład, którego wchodzą poza SGGW w Warszawie: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o, jako lider konsorcjum, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Technologii Drewna. Celem projektu jest jak najbardziej skuteczne wykorzystanie drewna, jako materiału stanowiącego podstawę strategicznego sektora przemysłu w Polsce jakim jest szeroko rozumiany przemysł drzewny. Zadania WTD skupione są w zakresie przygotowania i wstępnej obróbki surowca w postaci drewna okrągłego w pierwiastkowym przerobie drewna.

NCBIR logo z czerwonym napisemNOWE_LOGO_BARLINKA_2011_b.c.