Przemysł Drzewny na I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego

3 czerwca 2016 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się I sympozjum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego współorganizowany przez Pomorski Klaster Drzewny Czarna Woda i Pracodawców Pomorza. Kwartalnik „Przemysł Drzewny. Research & Development” objął patronat medialny jako jedyne czasopismo branży drzewnej.

Redaktor Naczelna Małgorzata Wnorowska była moderatorem dyskusji w trakcie Sympozjum, w którym wzięło udział ponad 120 osób

Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody i Przewodniczący Rady Pomorskiego Klastra Drzewnego przekonywał, że drewno jest surowcem nie do zastąpienia.
Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody i Przewodniczący Rady Pomorskiego Klastra Drzewnego przekonywał, że drewno jest surowcem nie do zastąpienia.
2
Na Sympozjum pojawiło się ponad 250 uczestników
? Warto myśleć o zmianach mentalnych, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, żebyśmy szukali bardzo przyjaznego budownictwa ? zachęcał do rozwoju tego sektora budownictwa Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który objął sympozjum honorowym patronatem.
„Warto myśleć o zmianach mentalnych, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, żebyśmy szukali bardzo przyjaznego budownictwa” zachęcał do rozwoju tego sektora budownictwa Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który objął sympozjum honorowym patronatem.
Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpowiadał, jak zbudować silną i cenioną markę budownictwa drewnianego
Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpowiadał, jak zbudować silną i cenioną markę budownictwa drewnianego