Pod naszym patronatem: KOOPDREW 2016

IV Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego

KOOPDREW 2016

Już 12 września w Poznaniu odbędzie się konferencja „Drewno – materiał XXI wieku, jako baza gospodarczego wzrostu kraju oraz rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej”.

Organizatorem Kooperacyjnej Giełdy Przemysłu Drzewnego jest Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, współorganizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Zarówno Lasy Państwowe jak i krajowy przemysł drzewny stoją przed ważnymi wyzwaniami i perspektywą dużych zmian warunków, w jakich dotąd działały.

Lasy Państwowe znajdują się pod presją środowisk ekologicznych, które uważają, że eksploatację zasobów drewna należy ograniczyć do minimum. Natomiast przemysł ma do czynienia z pogarszająca się koniunkturą. Dodatkowo istnieją  obawy, że podobnie jak pozyskanie, tak i stosowanie drewna może być ograniczane.

Aby rynek wyrobów z drewna mógł się rozwijać, potrzebna jest rzetelna edukacja społeczna, wyjaśniająca zasady racjonalnej gospodarki leśnej, pozwalającej na eksploatację lasu w połączeniu z ochroną przyrody, a także promocja drewna jako materiału.

Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych wzorców i przyjrzeć się jak to robią inni, również za oceanem. Należy również poznać sytuację na rynku drewna z perspektywy całej Unii Europejskiej.

To wszystko zapewni KOOPDREW oraz międzynarodowe grono wykładowców, którzy przybliżą uczestnikom wspomniane zagadnienia.

Z dużym zainteresowaniem spotkają się referaty przygotowane przez Lasy Państwowe, w tym wystąpienie dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego.

Podczas KOOPDREWU zostanie także podjęta próba odpowiedzenia na pytanie, co należy zrobić, aby krajowe zakłady przemysłu drzewnego mogły w całości wykorzystywać swoje moce produkcyjne.  Zostaną również przybliżone zmiany w zasadach zmiany drewna.

Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego odbędzie się na terenie MTP, w słynnym Pawilonie 11 „Pod Iglicą”. Jej rozpoczęcie zaplanowano na jeden dzień przed otwarciem Międzynarodowych Targów Maszyn i      Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Rozwoju i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny objęły pisma „Głos Lasu”, „Kurier Drzewny” ,  „Przemysł Drzewny” i „Rynek Drzewny” oraz portale branżowe Drewno.pl i E-handeldrewnem.pl.

ZAPRASZAMY!!

Więcej informacji na stronie www.konferencja.przemysldrzewny.pl

Szczegółowy program Konferencji znajdziesz tutaj.

Komplet głoszenia można pobrać tutaj.