Środowiskowy zoom na produkt – analiza cyklu życia coraz popularniejsza

Obecnie wykonywanie analizy LCA, czyli oceny cyklu życia produktu, jest dobrowolne. Mimo to coraz więcej firm, również w Polsce, dostrzega jej dużą użyteczność. Popularność LCA może wkrótce jeszcze wzrosnąć. Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do wprowadzenia jednolitych metod pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji.

LCA czyli Life Cycle Assessment to środowiskowa ocena cyklu życia. Jest znormalizowaną techniką, która służy do oceny potencjalnych wpływów wyrobu na środowisko w całym okresie jego życia – począwszy od pozyskania surowców przez produkcję, transport, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji. LCA stosuje się coraz częściej jako narzędzie do oceny oddziaływania produktów i organizacji na środowisko. Prawidłowo przeprowadzona analiza ułatwia podjęcie decyzji i pozwala na wskazanie produktu lub procesu, który w najmniej obciążający sposób wpływa na środowisko ? wyjaśnia dr inż. Joanna Witczak, z Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Przykładem firmy, która bada wpływ produktu na otoczenie na każdym etapie jego życia jest VELUX. Wyniki analizy LCA uwzględniają proces produkcji i eksploatacji okien, dzięki temu oferta jest stale udoskonalana. Firma rozpoczęła stosowanie metody LCA już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wówczas analizowano tylko wpływ środowiskowy wybranych produktów. Od 2011 roku metoda LCA stosowana jest regularnie do wszystkich kategorii asortymentowych.

analizalcaoknodachowe-2
Przykład analizy cyklu życia okna dachowego

Jakie korzyści ?

Analiza Cyklu Życia pokazuje, że okna dachowe VELUX mogą zaoszczędzić więcej CO2 podczas całego okresu ich użytkowania niż zostaje wyemitowane w procesie produkcji i utylizacji.Uwzględniając analizę LCA, firma VELUX opracowała w ostatnich latach Nową Generację okien dachowych. Nowe okna VELUX mają nawet o 10 proc. większą powierzchnię szyby, tym samym dostarczają więcej światła dziennego niż wcześniejsze modele. Jednocześnie charakteryzują się lepszą izolacyjnością.

Redukcję CO2 zawdzięczamy głównie zjawisku pozyskiwania energii słonecznej, dzięki czemu okna dachowe zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą. Warto dodać, że darmowe światło słoneczne redukuje również zużycie energii elektrycznej w ciągu doby – komentuje Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

102907-01-xs
Analiza LCA – Pierwszy etap w analizie LCA to pozyskiwanie surowców.

Zrównoważone podejście do produkcji wpływa korzystnie na zwiększenie popytu na produkty firmy. Konsumenci coraz bardziej poszukują ?ekologicznych? rozwiązań. Na podstawie danych Departamentu Komisji Europejskiej ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności z 2012 r., wartość światowego rynku ?niskoemisyjnych? i ?ekologicznych? produktów i usług szacuje się na 4,2 bln EUR, z czego na UE przypada 21%. Rynek ten rośnie średnio 4% rocznie, rośnie też konkurencja między przedsiębiorstwami w zdobywaniu udziału w tym rynku.

Dla rozwoju rynku zielonych produktów konieczne jest dostarczanie rzetelnej, jasnej, konkretnej, skwantyfikowanej i porównywalnej informacji środowiskowej. Można ją pozyskać dzięki zastosowaniu środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). Korzyści z jej wykorzystania leżą zarówno po stronie firm, jak i konsumentów – mówi Joanna Witczak.

Uzyskane wyniki mogą służyć spełnieniu wymagań kryteriów np. w Zielonych Zamówieniach Publicznych (GPP), Certyfikacji Energetycznej (Recast), czy ekoznakowaniu. Klient, który zwraca uwagę na środowisko, zyskuje natomiast produkt spełniający jego oczekiwania również pod tym względem.

img-1588
Proces produkcji w fabryce VELUX w Gnieźnie

Światowe trendy

Stosowanie analiz LCA wpisuje się w światowe trendy. Coraz więcej uwagi przyciągają bowiem kwestie związane z weryfikowaniem wpływu produktów, usług i organizacji na środowisko. Związane jest to między innymi z realizacją założeń i celów planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy.

W 2013 roku Komisja Europejska wydała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący konieczności budowania wspólnego rynku zielonych produktów oraz oceny ich efektywności środowiskowej. Powodem podjęcia działań w tym zakresie są znaczące różnice w obecnie istniejących metodach pomiaru i analizy, które powodują różnice w otrzymywanych wynikach dotyczących tego samego produktu lub organizacji i brak możliwości ich porównywania – mówi Joanna Witczak.

Stwarza to wiele przeszkód chociażby jeżeli chodzi o handel transgraniczny. Stąd też celem podjętych przez KE działań jest opracowanie rzetelnej i kompleksowej metodyki oceny i porównywania efektywności środowiskowej produktów i organizacji, która umożliwiłaby dostęp do jasnych, rzetelnych i porównywalnych informacji. Wydaje się więc, że w najbliższym czasie LCA jeszcze bardziej zyska na popularności

źródło: Velux