MŚ będzie promować budownictwo „balowe”

TYLKO U NAS! Ministerstwo Środowiska zdradza plan promocji drewna!

Podczas konferencji „Energetyka i Środowisko dla przyszłych pokoleń” w dniu 23 września 2016 roku wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że jednym z kierunków wpisujących się w ogólną koncepcję SOR, który Ministerstwo Środowiska będzie wspierać, jest promowanie budownictwa drewnianego tzw. „balowego”. Postanowiliśmy więc zapytać ministra, co kryło się pod tym sformułowaniem.

Przemysł Drzewny: W jaki sposób MŚ będzie promować budownictwo z bala drewnianego? Czy w ramach konkretnego programu? Czy będzie to wsparcie finansowe, dotacje celowe, czy też akcje marketingowe realizowane przez ministerstwo?
MŚ: Ministerstwo Środowiska, biorąc czynny udział w pracach nad przygotowywanymi obecnie dokumentami strategicznymi, podkreśla, że Polska dysponuje znacznymi zasobami drewna, które mogą zostać wykorzystane na szeroką skalę w rozwoju segmentu domów drewnianych. Na obecnym etapie prac MŚ dokłada wszelkich starań, aby uwypuklić rolę surowców naturalnych (w tym drewna) m.in. przy definiowaniu branż strategicznych, które jako motor rozwoju polskiego przemysłu, przewidziane są do objęcia specjalnymi działaniami. Przyjęcie proponowanych przez MŚ zapisów będzie stanowiło legitymację dla stworzenia legislacyjnych i finansowych instrumentów ich wdrażania.

Przemysł Drzewny: Jaka będzie rola Lasów Państwowych w tym projekcie promocji?
MŚ: W Polsce do wykorzystania w budownictwie jest około 2 mln m3 drewna. Rolą Lasów Państwowych jest przede wszystkim odpowiedzialne zarządzanie gospodarką leśną, dzięki czemu rynek surowca drzewnego jest przewidywalny. Dlatego też osiągnięcie celu w zakresie rozwoju potencjału środowiska naturalnego na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe tylko w wypadku pozostawienia w niezmienionej postaci struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem lasami.

pawel_salek

Jednym z kierunków wpisujących się w ogólną koncepcję Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), który Ministerstwo Środkowiska będzie wspierać, jest promowanie budownictwa drewnianego tzw. „balowego”

Przemysł Drzewny: Dlaczego wybór padł na budownictwo z bala, a nie budownictwo drewniane oparte np. na nowoczesnych materiałach drewnopochodnych produkowanych w Polsce, z których powstają nowoczesne i ekologiczne budynki szkieletowe?
MŚ: Ściany z bala wznoszone są w całości z materiału odnawialnego i z uwagi na unikalną formę konstrukcji stanowią jednocześnie barierę termiczną. Są zatem niekwestionowanym przykładem zielonego budownictwa. Powyższe nie oznacza jednak uprzywilejowania w sposób szczególny tej technologii.

To jest tylko fragment rozmowy.

Cały artykuł przeczytasz tylko w: Przemysł Drzewny nr 4/2016

4444