0 0
Ján Sedliačik, Mariusz Mamiński, Kleje i procesy klejenia, wyd. I,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7583-702-5.
kleje_i_procesy_klejenia
Książkę wydano w formacie B5 w miękkiej okładce. Opracowanie liczy 116 stron i ma klasyczny układ podręcznika
akademickiego lub skryptu. Otwierają go: krótkie wprowadzenie, ujęty tabelarycznie rys historyczny rozwoju klejów oraz spis podstawowych pojęć, szczególnie przydatny dla studentów rozpoczynających naukę o klejach stosowanych w drzewnictwie. Rozwinięciem książki są obszerne rozdziały (ułożone w logicznej kolejności),
w których omówiono podstawowe zjawiska zachodzące w procesach klejenia i tworzeniu spoiny klejowej, teorię
adhezji, a następnie poszczególne grupy klejów: zwierzęce, pochodzenia roślinnego, spoiwa mineralne, syntetyczne kleje chemo- i termoutwardzalne oraz termoplastyczne. Przedstawione charakterystyki klejów
stanowią trzon opracowania. Opisy te są raczej krótkie, syntetyzujące i porządkujące między innymi nazewnictwo oraz klasyfikację klejów. Atutem książki są zamieszczone w niej liczne rysunki oraz schematy, a przede wszystkim wzory strukturalne omawianych związków chemicznych. Znacząco ułatwiają one przyswojenie i zapamiętanie prezentowanej wiedzy, podnosząc walory dydaktyczne opracowania. Kolejnym elementem jest rozdział, w którym autorzy przedstawiają technologię klejenia przemysłowego na trafnie dobranych przykładach wyrobów inżynierskich: tarcicy klejonej warstwowo (GLT), tarcicy klejonej krzyżowo (CLT), fornirowanego drewna
warstwowego (LVL) i równoległowłóknistego drewna pasmowego (PSL). Sucha wiedza teoretyczna znajduje tu swoje praktyczne użycie. Dopełnieniem całości jest krótki rozdział dotyczący klejenia drewna mokrego.
Przedstawiony podręcznik to przykład owocnej współpracy międzynarodowej. Z dwójki autorów profesor Ján Sedliačik jest pracownikiem Wydziału Drzewnego na Uniwersytecie w Zwoleniu na Słowacji, a dr hab. inż.
Mariusz Mamiński pracownikiem Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post AMBROWIEC AMERYKAŃSKI
Next post Tymczasem za granicą…