Więcej tarcicy na Ukrainie

Zgodnie z danymi Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy, w 2016 r. w Ukrainie wyprodukowano 1,74 mln m? tarcicy, tj. o 12% więcej w porównaniu z 2015 roku. W szczególności w całym 2016 r. produkcja sklejki wyniosła 178 tys. m? (spadek o 5% w porównaniu do poziomu produkcji w 2015 r.), płyt drzewnych ? 1,31 mln m?, fornirów ? 67 mln m? (wzrost o 26,5%), parkietu modułowego ? 7,9 tys. m? (wzrost o 21,1%), zaś produkcja drewnianych drzwi i okien wyniosła1,956 mln m? (spadek o 15,9%). *** Obecnie w Ukrainie obowiązuje 10-letnie moratorium na eksport drewna okrągłego. W przypadku nieobrobionego drewna okrągłego z wyłączeniem drewna sosnowego (kod celny zgodnie z ukraińskim klasyfikatorem towarowym UKTZED 4403) zakaz eksportu został wprowadzony 1 listopada 2015 r., a w przypadku drewna sosnowego – 1 stycznia 2017 roku. Ustawa przewiduje także obowiązek uzyskiwania przez eksporterów drewna (nie dotyczy drewna okrągłego objętego w/w moratorium) i tarcicy certyfikatów pochodzenia danych produktów wydawanych przez nadleśnictwa w celu ich wywiezienia za granicę Ukrainy. Źródło: ?Miebielnoje Dielo?