Trzecia inwestycja grupy PAGED

Pisz: Trzecia inwestycja grupy PAGED


Sklejka Pisz Paged SA uruchomi produkcję sklejki wielkoformatowej, w tym uszlachetnionej filmami, w piskiej podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowana jest rozbudowa istniejącego zakładu w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz dywersyfikacji działalności gospodarczej firmy. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa nowej hali produkcyjnej i jej wyposażenie w linie technologiczne. Inwestycja będzie realizowana na działkach o powierzchni 21,8152 ha, a jej koszt jest szacowany na co najmniej 110 mln zł. Po uruchomieniu hali utworzonych zostanie 35 nowych miejsc pracy. Będzie to już trzecia inwestycja grupy kapitałowej Paged na terenie WMSSE. W czerwcu uzyskała ona pozwolenie na utworzenie Centrum Logistyki w Morągu.