Dział personalny: śp. Tadeusz Respondek

śp. Tadeusz Respondek

1 września 2017 roku odszedł Tadeusz Respondek, prezes firmy Kler, członek zarządu Izby Meblarskiej. Od 1965 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu Magazynów w Zakładzie Przerobu Złomu
w Herbach. W latach 1969?1975 objął stanowisko technologa w Lublinieckich Zakładach Metalowych w Lublińcu. W 1975 roku ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i jednocześnie rozpoczął pracę w Śląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego LENTEX w Lublińcu. W 1980 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Energetyki oraz Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 1989 roku przez trzy kolejne lata piastował stanowisko prezesa zarządu firmy Prowent w Lublińcu. W 1994 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej. Od 1992 roku objął również stanowisko dyrektora generalnego w firmie Meble Kler. Po przekształceniu firmy w spółkę akcyjną pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2010 roku został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Kler. Pracował także na stanowisku wiceprezesa zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.