Nowoczesna instalacja pozwoli zredukować zużycie gazu

Namysłów: Nowoczesna instalacja pozwoli zredukować zużycie gazu

W grudniu w fabryce okien i kołnierzy Velux w Namysłowie zakończyła się inwestycja w ekologiczną instalację ciepłowniczą. Rocznie w fabryce powstaje 3600 ton wiórów i zrębów drewnianych, które dzięki nowej instalacji zostaną wykorzystane do wytworzenia energii na potrzeby procesów produkcyjnych i ogrzewania hal. Nowy system wytwarzania energii cieplnej wpłynie istotnie na poprawę efektywności energetycznej fabryki, a dzięki niej zakład zredukuje własne zużycie gazu ziemnego o 80%. Przewidywane oszczędności gazu w namysłowskiej fabryce VELUX przy pracy kotłowni BIO wyniosą ok. 870 000 m3/rok. Zakładany okres zwrotu inwestycji to pięć lat, zaś okres eksploatacji instalacji to 20 lat. Dzięki spalaniu biomasy zakład w Namysłowie wyemituje o blisko 2500 ton CO2 mniej rocznie. Łączna wartość inwestycji to ok. 7 mln zł.