23.03.2018, WTD, SGGW w Warszawie
Konkurs wiedzy o drewnie, IV edycja,
II etap
http//www.wtd.sggw.pl

Pierwszy etap IV edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie został rozstrzygnięty. W wyniku eliminacji szkolnych do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 30 uczniów z największą ilością punktów z testu przekazanego do szkół. II etap rozstrzygnie się 23 marca
w siedzibie SGGW w Warszawie.
W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska.

Previous post Zimowa Szkoła Leśna przy IBL, X Sesja
Next post śp. doc. dr inż. Kazimierz Duchnowski