Rehau rozpoczął budowę

Nochowo: Rehau rozpoczął budowę

W zakładzie produkcyjnym Rehau w Nochowie niedaleko Poznania pod koniec marca rozpoczęto
budowę wydziału okleinowania profili. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie nowa instalacja zasilająca i zostanie wykonane ocieplenie hali magazynowej. Podczas drugiego etapu wybudowane zostaną trzy hale produkcyjno-magazynowe wraz z zapleczem socjalnym dla około 100 osób.
Dodatkowo zostanie wykonana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu zwiększenia jej przepustowości wraz z budową zbiornika retencyjnego. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał
2018 r. W nowym oddziale zatrudnionych zostanie ok. 70 osób.