Polska wciąż na pozycji lidera eksportu wśród krajów UE

Według aktualnych danych europejskich Polska trzeci rok utrzymuje się na pozycji lidera wartości eksportu stolarki otworowej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wartość oraz udział eksportu wzrasta rokrocznie. Polska w 2015 roku odpowiadała za 21,0% całego eksportu branży w Europie, rok później zanotowano 0,8% wzrostu, a w 2017 roku wyniósł on już 22,3%.

Wzrost polskiego eksportu stolarki otworowej w UE
W 2017 roku eksport stolarki otworowej w Unii Europejskiej łącznie wyniósł 7 854 200 mln EUR. To o 2,9% więcej niż w 2016 roku. Polska odnotowała w ubiegłym roku wzrost wartości eksportu stolarki otworowej (liczony od wartości EUR) o 4,9%.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 2/2018