Pula rozwojowa przechodzi do historii

Blisko 850 firm uczestniczyło w procedurze oznaczania surowca pod względem przyszłych
nabywców w ramach puli rozwojowej. Zgodnie z zapowiedzią Lasów Państwowych
w 2018 roku procedura ta została przeprowadzona po raz ostatni. W marcu
w ramach puli rozwojowej Lasy Państwowe zaoferowały 3,18 mln m3 drewna, które
z niewielkim powodzeniem sprzedawano w etapie zasadniczym i dogrywce.

Pula rozwojowa (wcześniej pula inwestycyjna) kończy w 2018 roku swoją kilkuletnią karierę. Oferta surowca,
która miała pomóc firmom spoza branży (bez historii zakupów w LP) wejść na rynek lub zwiększyć zakupy
w związku z nowymi inwestycjami, nie spełniła swojego zdania. Niedoprecyzowane cele i warunki uczestnictwa spowodowały lawinowy wzrost wniosków na zakup surowca z puli rozwojowej. Przedsiębiorcy często argumentowali wzrost zapotrzebowania i możliwości przetarcia drewna absurdalnymi modernizacjami, zakupem złomowanych maszyn, a czasem i inwestycjami luźno powiązanymi z samą produkcją .
Historyczna ostatnia akcja oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców w ramach puli rozwojowej odbyła się w marcu 2018 roku. W ofercie Lasów Państwowych znalazło się 3,18 mln m3 drewna (blisko 8% całej oferty sprzedaży na 2018 rok). Przedsiębiorcy w etapie zasadniczym złożyli 16 965 ofert, w tym 14 216 ofert z ceną równą lub wyższą od ceny maksymalnej.Na wystawione na sprzedaż drewno złożono oferty, które pod względem wolumenu dwukrotnie przewyższyły podaż (6,28 mln m3). Firmom, które w ostatnich latach dokonały inwestycji podnoszących ich zdolności produkcyjne i których oferty
zostały najwyżej ocenione, przypisano 1,65 mln m3 drewna, natomiast 1,5 mln m3 skierowano na dogrywkę.
W dogrywce złożono już tylko 456 ofert, z których jedynie 186 miało cenę równą lub wyższą niż maksymalna,
w konsekwencji czego nabywców znalazło tylko 133 079 m3 drewna (przypis drewna). Po etapie zasadniczym i dogrywce pozostało nadal ponad 1,3 mln m3 nieprzypisanego drewna z puli rozwojowej.