Stora Enso wprowadza ligninę pochodzenia roślinnego jako odnawialny zamiennik dla fenolowych materiałów ropopochodnych. Jej zastosowanie w produkcji klejów konstrukcyjnych jest całkiem realne. Jakie będą efekty środowiskowe tej technologii oraz jakie będą właściwości mechaniczne tworzyw drzewnych produkowanych na ich bazie? ?Sukcesu rynkowego Lineo nie można wykluczyć, o ile spełnione będą pewne warunki? ? uważa Mariusz Mamiński z Wydziału Technologii Drewna SGGW.

Uruchomienie produkcji Lineo przez Stora Enso to kolejny ważny krok na drodze do zastąpienia materiałów opartych na paliwach kopalnych rozwiązaniami odnawialnymi. Lineo jest dostępny dla firm poszukujących bardziej zrównoważonych, opartych na ekologii rozwiązań.
Lignina jest jednym z głównych składników budulcowych drewna i stanowi od 20 do 30% jego składu. Dotychczas jednak była odrzucana przez przemysł celulozowo-papierniczy i traktowana jako odpad. Stora Enso zauważyła potencjał tego wszechstronnego materiału, który może mieć wiele zastosowań, w których obecnie wykorzystywane są materiały oparte na paliwach kopalnych.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 2/2018

Previous post Ingvar Kamprad
Next post STEICO laureatem konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”