Zwiększą wydajność fabryki płyt OSB

Strzelce Opolskie: Zwiększą wydajność fabryki płyt OSB


Kronospan OSB zrealizuje dwa kolejne projekty inwestycyjne (o łącznej wartości ponad 300 mln zł) w swojej fabryce w Strzelcach Opolskich, zlokalizowanej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma planuje zwiększenie wydajności instalacji do produkcji płyt OSB, co przyczyni się do wzrostu ich dostępności na rynku. Kronospan OSB przeznaczy również 180 mln zł na budowę instalacji do rozdrabniania, sortowania i skrawania materiałów potartacznych, a także aparatury do oczyszczania i skrawania drewna poużytkowego. Wybudowane zostaną również potrzebne urządzenia infrastruktury towarzyszącej. Dzięki tej inwestycji zmniejszone zostanie zużycie drewna świeżego.