Polskie lasy prywatne wchodzą w wiek rębny

Niewielu ludzi w Polsce, nawet leśników, zdaje sobie sprawę, że (na pewno) co piąte, a nawet (prawdopodobnie) już co czwarte drzewo rosnące w lasach naszego kraju jest własnością prywatną. Lasy prywatne tworzą głównie drzewostany II i III klasy wieku, kulminacja ich możliwości produkcyjnych nastąpi zatem dopiero w najbliższych latach.

Nawet osoby zajmujące się obrotem i przetwarzaniem drewna bardzo często nie mają świadomości, że w lasach prywatnych można by co roku pozyskać na cele przemysłowe dodatkowych 5 mln m3 drewna. Naturalnym jest, że pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, brzmi: ?jak to zrobić??. Odpowiedź jest prosta ? wystarczy powrócić do źródeł, czyli przedwojennych założeń utworzenia izb leśnych!

5 mln kubików
Zanim przejdziemy do omawiania koncepcji utworzenia izb leśnych, zacznijmy od początku, czyli podstawowych danych. Każdy wie, że jednym z materialnych dóbr związanych z posiadaniem lasu jest możliwość uzyskiwania przychodów z pozyskiwanego drewna.
Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2018