HOLTEC – od przedstawicielstwa do dużego zakładu produkcyjnego

Najlepsze są te projekty, które realizowane są kompleksowo: od fazy koncepcji i projektowania, poprzez dostawę, aż do uruchomienia. Sukces firmy HOLTEC sięga lat 60. XX w., a jego wyznacznikiem są proste rozwiązania wysokiej jakości.

 

W latach 60. XX w. firma Siegfried GÖLZ (Blumenthal/Eifel ? Niemcy), przedstawicielstwo generalne firmy STIHL, powierzyła Peterowi Klementowi stworzenie wydziału urządzeń dla przemysłu tartacznego. W 1970 r. wydział przekształcił się (z udziałem przedsiębiorców z firm GÖLZ i SÄNGER&MASSIERER) w firmę HOLTEC GmbH&Co. Wtedy nastąpił intensywny rozwój projektowania oraz produkcji urządzeń dla przemysłu drzewnego. Powstały pierwsze piły do kapowania pakietów. HOLTEC przejął na siebie rolę wykonawczą, korzystając z bieżących doświadczeń STIHL, a potem samodzielnie rozwijał produkty. Z czasem firma otworzyla filię produkcyjną we wschodniej części Niemiec. Powstała też sieć światowych przedstawicielstw, także w USA. Ponad 10 lat temu Peter Klement przekazał zarządzanie firmą następcom, utrzymując jej rodzinny charakter i samemu uczestnicząc w niektórych projektach, szczególnie dotyczących projektowania i budowania placów manipulacji drewnem okrągłym oraz sortowni drewna.

Kompleksowa realizacja projektu
Firma HOLTEC projekty realizuje kompleksowo, od fazy koncepcji i projektowania, poprzez dostawę, do uruchomienia. Jeśli chodzi o plac surowca okrągłego, to początkiem takiej linii do manipulacji i sortowania drewna jest stół podawczy (do dłużycy lub/oraz do surowca kłodowanego). Tutaj podawane jest drewno bezpośrednio z samochodów przywożących je z lasu lub ewentualnie drewno ze składu surowca w tartaku. Dłużyce są rozdzielane systemem podajników na pojedyncze kłody. Zanim kłoda dojedzie do miejsca przycinania lub sortowania, może zostać poddana różnym ?procesom?: redukcji napływów korzeniowych, korowaniu, obcięcia końcówek, zmierzeniu przez system optymalizacji czy przejściu przez wykrywacz metalu. Wszystkie dodatkowe urządzenia, a także dźwigi poprawiające ułożenie dłużyc na podajnikach (często z zainstalowaną na chwytaku piłą docinającą), zostają zawsze dopasowane do wymogów klienta, co w praktyce oznacza, że każda linia ma inne rozwiązanie, bo całość zależy jeszcze nie tylko od przerabianego surowca drzewnego, ale też od usytuowania i wielkości dostępnego miejsca. Własne biuro konstrukcyjne HOLTEC wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia, także do wizualizacji, gwarantuje prawidłowe skonstruowanie całości. Pomiar dłużyc/kłód dwupłaszczyznowy lub 3D (na ogół wg systemu firmy Joerg Elektronik GmbG, z którą HOLTEC od wielu lat ściśle współpracuje) jest jednym z ważniejszych elementów instalacji. Wynik pomiaru zostaje przekazany do systemu zarządzania placem. W efekcie operator otrzymuje obraz kłody na ekranie pokazujący jej wielkość i krzywizny. Program proponuje najbardziej optymalny wariant jej podziału z uwagi na specyfikację produkcyjną (i aktualne potrzeby wynikające np. z bieżącego stanu zamówień, ustalając priorytety) i operator może tę propozycję zatwierdzić lub wprowadzić własną. Następnie dłużyca (o ile to konieczne) zostaje pocięta piłą łańcuchową lub tarczową na odpowiednie odcinki. Systemem podajników są one przesuwane do odpowiedniego boksu zależnie od długości i średnicy. Ilość boksów jest dostosowana do potrzeb klienta. Boksy mogą być jedno- lub obustronne, przegrody mogą być wykonane z blachy lub betonu, umieszczone na wysokości dopasowanej do terenu, o zmiennej lub stałej szerokości. Często stosuje się oddzielny boks na odrzucone fragmenty zawierające metal.
Linie do surowca kłodowanego są mniej skomplikowane, gdyż odpada cały segment wycinania fragmentów z dłużyc, choć stawiają dodatkowe wymagania związane z manipulowaniem surowcem o mniejszych średnicach i mniejszych długościach.

System pomiaru i sterowania może być w każdej chwili przeprogramowany zgodnie z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi. Istotne jest, żeby pozwalał na uzyskanie w każdym momencie informacji o ładunku z samochodu z dłużycą/kłodami, raporty o przerobionych kłodach i partiach towaru, raporty dzienne, zmianowe, miesięczne i roczne. Nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w linii do kapowania dłużyc jest urządzenie DUO, będące kombinacją piły łańcuchowej i tarczowej. Do cięcia mniejszych średnic system załącza piłę tarczową, która pracuje bardzo szybko, więc daje dużą wydajność linii. W przypadku większych średnic drewna włącza się piła łańcuchowa, także zapewniając dużą precyzję samego cięcia.

Linie produkcyjne HOLTEC
Firma HOLTEC może pochwalić się już ponad 200 liniami pracującymi na całym świecie, w tym oczywiście także w Polsce. Polskie tartaki początkowo instalowały u siebie używane linie do optymalizacji i sortowania drewna okrągłego, ostatnio coraz częściej zamawiają u niemieckiego producenta nowe, specjalnie projektowane do ich potrzeb linie sortowania. Od końca lat 90. HOLTEC rozpoczął dostawę instalacji również do zakładów produkujących płyty drewnopochodne. Zakłady te, pracujące w trybie ciągłym, wymagają najwyższej ?pewności produkcyjnej? i tym wymaganiom HOLTEC sprostał, instalując swoje place surowca praktycznie we wszystkich fabrykach światowych graczy przemysłu płyt drewnopochodnych. Aktualny standard dostępu zdalnego do zarządzania oprogramowaniem placu surowca również od lat jest przez HOLTEC spełniany.
Oferta HOLTEC to także automatyzacja procesów dalszego przerobu tarcicy. Można zatem znaleźć piły do kapowania gotowych pakietów tarcicy. HOLTEC oferuje nie tylko najprostsze piły mobilne i małe stacje typu Piccolo, ale także bardziej skomplikowane urządzenia: zautomatyzowane i sterowane numerycznie stacje do kapowania wyposażone w moduły pomiarowe, transportowe oraz odbiór trocin i odpadów.
Dobór stacji do potrzeb inwestora zależy od oczekiwanej dokładności cięcia oraz wydajności (ilości cięć dokonanych podczas zmiany produkcyjnej). Gdy mamy dociąć tylko kilka pakietów podczas ośmiu godzin i nie wymagamy milimetrowej dokładności, wystarczą proste rozwiązania, piły mobilne. Jeśli stacja ma służyć celom zaawansowanej produkcji, wtedy należy brać pod uwagę zautomatyzowane i wydajne stacje ES121? lub Vario-Cut (najczęściej wybierane modele przez producentów palet). Łańcuchowe piły kapujące HOLTEC to też standardowe wyposażenie szynowych wozów sortująco-manipulacyjnych firmy Baljer&Zembrod. Nadal wyposażenie tnące wszystkich stacji to oryginalne łańcuchy marki STIHL, z którym HOLTEC zawsze ściśle współpracuje. Niektóre rodzaje łańcuchów STIHL produkuje tylko dla HOLTEC i tylko HOLTEC ma prawa do ich sprzedaży.

Gilotyny do drewna
Nieco inną dziedziną produkcyjną niemieckiego producenta są gilotyny do drewna, różnej mocy
i wielkości. Urządzenia te wykorzystywane są szczególnie chętnie przez producentów węgla drzewnego. Wielu z nich w Polsce na liniach wytwórczych ma zainstalowane właśnie te gilotyny.