0 0

W historii brakarstwa surowca drzewnego zarówno normy państwowe, jak i branżowe, warunki techniczne lub odpowiednie zarządzenia bardzo często ulegały zmianom, modyfikacjom bądź odstępowano od ich stosowania.

Tytułowe ?nowe? warunki techniczne ? ?WADY DREWNA? ? zostały przedstawione i, jak czytamy, skonsultowane na stronie portalu leśno-drzewnego, zakładka normy (drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Warunki prawdopodobnie zastąpią polską normę PN-79/D-01011 ?Drewno okrągłe ? wady? z dnia 6 listopada 1979 r.
Podejmując się próby konfrontacji nowych warunków technicznych ?WADY DREWNA?, postanowiłem chwilowo zająć stanowisko arbitra. W poszczególnych zagadnieniach omawianych warunków spróbuję porównać korzyści i straty dwóch stron, którymi są główni użytkownicy tych zapisów, czyli przemysł drzewny i Lasy Państwowe. Dla uproszczenia zastosowałem punktację od 0,1 (najniższa) do 1,0 (najwyższa).

Istotne zmiany lub doprecyzowania
W zdecydowanie większej części nowe warunki techniczne ?WADY DREWNA? mają bardzo zbliżone zapisy do stosowanej polskiej normy PN-79/D-01011 ?Drewno okrągłe ? wady?. Symboliczne lub istotne różnice bądź doprecyzowania dotyczą następujących zagadnień:

Sęki otwarte
Nowe warunki znacznie dokładniej opisują i przedstawiają definicję sęka. Podają jednoznaczną zasadę pomiaru. W normie była dowolność wykonania pomiaru (po najmniejszej średnicy lub po średniej arytmetycznej z dwóch pomiarów średnic ? maksymalnej i minimalnej). Warunki podają tylko jedną zasadę pomiaru ? po najmniejszej średnicy.
Punktacja: nowelizacja 1,0 (przemysł 0/LP 0,5), pomiar bardzo powszechny, niejednokrotnie był podstawą sporu lub reklamacji.

Sęki zarośnięte
Opisane definicje, typy i odmiany sęków zarośniętych zarówno w warunkach technicznych, jak i w normie są bardzo zbliżone. Na uwagę zasługuje doprecyzowanie pomiaru róży, czyli sęka zarośniętego. Pomiar należy wykonać wzdłuż osi pnia. Wiekowe róże bardziej ?przyrastają? na szerokość niż na długość z powodu zaniku przyrostu na wysokość, a pień z wiekiem przyrasta jedynie obwodowo.
Punktacja: nowelizacja 0,1 (przemysł 0/LP 0,1).

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2018

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Świerk pospolity – drewno europejskie
Next post Szanse i zagrożenia dla branży meblarskiej po ogłoszeniu nowelizacji i wprowadzeniu tegorocznych rozporządzeń