Szanse i zagrożenia dla branży meblarskiej po ogłoszeniu nowelizacji i wprowadzeniu tegorocznych rozporządzeń

Po raz trzeci w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów DREMA, FURNICA i SOFAB odbył się Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Globalne Standardy – Globalna Konkurencja”. Tym razem organizatorzy kongresu podczas jednego z paneli dyskusyjnych postawili na tematy związane z szansami i zagrożeniami prawno-środowiskowymi dla branży meblarskiej, nowelizacjami odpadowymi, rozporządzeniem LULUCF, nowym prawem wodnym oraz gospodarką o obiegu zamkniętym.

Gospodarka obiegu zamkniętego
Istnieją aspekty środowiskowe, które mogą dotyczyć w przyszłości branży meblarskiej. Pierwszym z nich jest gospodarka obiegu zamkniętego. Hasło to krąży w przestrzeni publicznej od 2?3 lat, ale od pewnego czasu nabrało mocniejszego znaczenia. Jeszcze rok temu była mowa o planach Unii Europejskiej o wprowadzeniu pakietu dyrektyw, które określałyby zasady funkcjonowania gospodarki obiegu zamkniętego, a od maja Polska jest już w nieco innej sytuacji formalno-prawnej po przyjęciu tego rozporządzenia. Teraz jako kraj członkowski ma dwa lata, aby wprowadzić do swojego systemu prawnego rozwiązania wynikające z pakietu dyrektyw ogłoszonych przez UE. To wielka szansa, ale także potencjalne zagrożenie, w zależności od tego, co w takim pakiecie na poziomie europejskim może się znaleźć. Polski rząd prowadzi przygotowania do jego wprowadzenia już od dłuższego czasu. Kiedy tylko pojawiły się plany ogłoszenia pakietu dyrektyw UE, w polskim rządzie ruszyły prace nad optymalizacją tych dyrektyw i dostosowaniem ich do polskich warunków.

—————————————————–

Wyzwaniem dla przemysłu meblarskiego może być zapewnienie recyklingu opakowań i wysoki poziom recyklingu odpadów.

————————————————————

Odpowiedzialność producenta
Pakiet wprowadza dosyć rozbudowaną zasadę odpowiedzialności producenta za to, jakie produkty wprowadza na rynek. Meble nie są objęte tą zasadą, ale opakowania, w których meble są transportowane i wydawane klientowi, już tak.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2018