Kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej w przemyśle meblowym i drzewnym

Pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznawany jest za materiał zakłócający, który musi zostać przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn. Firma Nestro oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła.

dav
dav

Systemy odpylania z zasady charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, głównie ze względu na zainstalowane wentylatory odciągowe, często o mocach rzędu 22?45 kW i sprawnościach na poziomie 60%. Szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz częściej są zastępowane przez kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe, z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi o znacznie lepszych sprawnościach (dochodzących do 87%).
W latach 80. firma Nestro podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania pierwszych urządzeń filtracyjnych
z zastosowaniem wentylatorów podciśnieniowych zamiast tradycyjnych wentylatorów nadciśnieniowych. Pierwsze urządzenia zaprojektował osobiście właściciel i założyciel firmy ? Paulus Nettelnstroth.
Urządzenia te w kolejnych latach dynamicznie zdobywały rynek w branży stolarsko-meblarskiej. Z upływem lat zmieniała się również konstrukcja, która dziś jest jedną z najprostszych, najlżejszych i najtrwalszych spośród wszystkich urządzeń filtracyjnych dostępnych na rynku.
Drugim ważnym czynnikiem umożliwiającym znaczne oszczędności jest powrót oczyszczonego w urządzeniu filtrującym powietrza do hali produkcyjnej. Zwłaszcza zimą daje to znaczne oszczędności ciepła, ponieważ całe ciepłe powietrze ?wyssane wraz z pyłem i trocinami? z hali, po oczyszczeniu, ponownie do niej wraca. Jego temperatura jest niższa tylko o 1?4°C.

Filtry całodobowe
Filtr powietrza stężonego (Jet) znajduje zastosowanie jako filtr pośredni do oddzielania pyłu. Stosowany jest zarówno od strony powietrza czystego, jak i zanieczyszczonego. Skonstruowane w systemie modułowym urządzenie daje się łatwo konfigurować. Oczyszczanie interwałowe elementów filtra przeprowadzane jest w sposób w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu filtr powietrza sprężonego jest przystosowany do pracy całodobowej.
Zespół filtra składa się z płyty filtracyjnej, węży filtracyjnych i komory oddzielania wstępnego. Wybór materiału filtracyjnego zależy od nosiwa i poprowadzenia przewodów powietrza odlotowego bądź odprowadzanego. Obudowa chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych służy również jako element konstrukcji posiadający podwieszenie węży. Umożliwia ona ukierunkowane poprowadzenie powietrza odprowadzanego i pracę urządzenia na podciśnienie. Wszystkie wymagane otwory i drzwi rewizyjne, klapy nadciśnieniowe oraz króćce powietrza odlotowego są na wyposażeniu.

36 węży filtracyjnych
Filtr podciśnieniowy 9/4 GD S jest przystosowany do oddzielania pyłu i/lub wiórów pochodzenia drzewnego. W skład urządzenia wchodzą podzespoły: komora ekspansyjna, komora tymczasowa, jednostka filtracyjna oraz obudowa.
Wykonany jest z 3-milimetrowej ocynkowanej blachy stalowej. Wysokość urządzenia jest uzależniona od wyboru komory ekspansyjnej i długości użytych węży filtracyjnych. Do systemu wygarniającego instaluje się przenośnik łańcuchowy i ślimaki transportowe. Pojedynczy element filtra składa się z płyty filtracyjnej, węży filtracyjnych i podwieszenia węży. Każdy element zawiera 36 węży filtracyjnych o średnicy 230 mm. Długość węży wynosi od 1000 do 3000 mm (do wyboru w długościach co 500 mm). Powierzchnie filtracyjne mogą mieć od 25 do 77 m.

Duże rozprężenie powietrza
Filtr podciśnieniowy typ 9/4/30 zbudowany jest z dużym elementem rozprężnym, do którego wprowadza się rurociągi z hali produkcyjnej. Jego zadaniem jest spowodowanie dużego rozprężenia powietrza, co z kolei powoduje swobodne opadanie wszystkich odpadów na dno filtra. Zjawisko to zabezpiecza tkaninę filtracyjną przed ewentualnym uszkodzeniem ? gdyby dostał się do niej większy odpad. Odpady z filtra wygarniane są przy pomocy śluzy komórkowej wybierającej, pracującej w cyklu taktowym. Spod śluzy komórkowej dalszy transport pneumatyczny odpadów odbywa się przy pomocy wentylatora transportowego do silosu.
W filtrze zastosowano tkaninę filtracyjną kat. C, oczyszczającą powietrze z wydajnością do 0,1 mg/m3 pyłu resztkowego.

Filtr pośredni
W przypadku filtra pośredniego Nestro powietrze nieoczyszczone oddzielane jest w komorze wdmuchowej, a oczyszczone w ten sposób powietrze może zostać z powrotem odprowadzone do pomieszczenia. Filtr pośredni Nestro posiada tę zaletę, że w każdej chwili jego wyposażenie może zostać uzupełnione o przenośnik łańcuchowy. Dzięki temu ilość filtrowanego powietrza może zostać zwiększona do ponad 200 000 m3/h. Filtr składa się z pojedynczych sekcji (komór), które mogą być w każdej chwili rozszerzone. W przypadku gdy filtr pośredni zostanie wyposażony w system przeciwciśnieniowy Nestro (system wibracyjny oraz powietrze przepłukujące), zapewniona będzie nieprzerwana praca.

Wentylatory wysokiej wydajności
Nestro produkuje wentylatory o wydajności od 30 do 462 000 m?/h. Im wyższa skuteczność, tym mniejsze zapotrzebowanie siły, to znaczy ekonomiczność jest uzależniona od wydajności. Ogólnie rzecz biorąc, wentylatory dzielą się na umieszczenie po stronie gazu surowego i po stronie gazu czystego. Wentylatory Nestro budowane są w wielu wariantach i do każdego zastosowania wybierany jest odpowiedni model urządzenia. Dla izolacji akustycznej wentylatory mogą być wyposażone w kabinę dźwiękoszczelną. Poza tym wszystkie komory wentylatorów w filtrach Nestro standardowo wyposażone są w specjalną matę wygłuszającą, która ma za zadanie znacznie zredukować hałas powstały podczas pracy wentylatorów, który dostałby się kanałami powrotu oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną. Poprzez zastosowanie mat wygłuszających hałas jest redukowany na zewnątrz (w zależności od warunków ? nawet do 73 dB).
W filtrach Nestro zastosowano szereg zabezpieczeń technicznych.

Instalacje redukujące ciśnienie
W urządzeniach filtracyjnych istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, ponieważ w przypadku pożarów spowodowanych żarem mogą powstać eksplozyjne gazy wytlewne, a podczas wnoszenia materiału lub oczyszczania filtra groźne mieszanki powietrza. Filtry podciśnieniowe są wyposażone w instalacje redukujące ciśnienie, tzw. klapy EX.

Rozmieszczenie instalacji redukujących ciśnienie
Instalacje redukujące ciśnienie powinny być zawsze rozmieszczone w pobliżu strefy powietrza zanieczyszczonego urządzenia filtracyjnego. Komora zbiorcza znajduje się zawsze w przestrzeni powietrza zanieczyszczonego. W przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza czystego wymagane powierzchnie redukujące ciśnienie są znacznie większe niż w przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza nieoczyszczonego.

Przewaga dzięki technologii
Technika podciśnieniowa firmy Nestro, ze wszystkimi swoimi korzyściami w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie, zdobywa w branży drzewnej i meblowej coraz większe uznanie.
Obok najnowocześniejszej techniki filtracyjnej przyczyniają się do tego ciągle rozwijana technika magazynowania w silosach Nestro oraz systemy wygarniania i spalania materiału poprodukcyjnego w kotłach Nestro. Systemy wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.
Dzięki przewadze technologicznej Nestro urosło w ostatnim czasie do rangi partnera projektów na całym świecie. Nie bez znaczenia była tu również intensywna współpraca ze znanymi producentami maszyn do obróbki drewna. W ostatnich latach dostarczono kompletne urządzenia do Ameryki Południowej, Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu, które zostały na miejscu zmontowane i uruchomione przez własny serwis firmy Nestro.
W przypadku wszystkich projektów w kraju i za granicą klienci Nestro czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań ? od przyjęcia postawionego problemu i zaplanowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu.
Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy Nestro za każdym razem nowym wyzwaniem. Duża elastyczność i możliwości przystosowawcze do różnych warunków pracy pozwalają jednak sprostać tym zadaniom.
Wysokowydajne wentylatory umieszczone w dźwiękoszczelnej obudowie powyżej filtra po stronie powietrza oczyszczonego wyposażone są w zamknięty wirnik, za pomocą którego osiągany jest stopień sprawności powyżej 85%. Wymagana regulacyjność urządzenia do odsysania realizowana jest poprzez przetwornicę częstotliwości, która może nieprzerwanie zmieniać prędkość obrotową. Włączanie i wyłączanie pojedynczych maszyn obróbczych przechwytywane jest za pomocą cewek odbiorczych. Dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora odbywa się poprzez sterowanie urządzenia wyposażonego w SPS (odpowiednio do danego stanu pracy). Osiągnięty przez urządzenie z regulowaną prędkością obrotową poziom oszczędności wynosi ok. 50%.

Rozmieszczenie wentylatorów po stronie powietrza oczyszczonego niesie ze sobą, obok oszczędności energii, także kolejne korzyści:
? niezużywanie się wentylatora przez transport materiału,
? niskie zagrożenie pożarowe, ponieważ niemożliwe jest powstanie iskier w wyniku kontaktu cząstek metalowych w wirniku wentylatora,
? niski poziom hałasu, ponieważ materiał nie musi być transportowany i wentylator powyżej filtra umieszczony jest w dźwiękoszczelnej obudowie,
? delikatny rozruch uniemożliwia szczytowanie prądu rozruchowego,
? brak pylenia z filtra, gdyż ten stoi całkowicie pod podciśnieniem,
? wydłużona żywotność filtra ze względu na ocynkowaną metalową obudowę, wzmocnioną odpowiednio do podciśnienia. Chroni to dodatkowo powierzchnię filtra przed uszkodzeniem.

Grupa Nestro posiada biura sprzedaży na całym świecie, a wraz z firmami partnerskimi osiąga obrót roczny wynoszący ok. 40 mln euro. Grupa zatrudnia ok. 300 pracowników. W Nestro klient otrzymuje wszystko ?z pierwszej ręki?. Firma zapewnia planowanie i projektowanie optymalnych rozwiązań dla klienta,
a także własną produkcję elementów urządzeń, które są następnie instalowane i uruchamiane przez wysoko wykwalifikowany personel.