Świerk pospolity – drewno europejskie

Świerk pospolity jest ważnym gatunkiem lasotwórczym w Polsce oraz istotnym surowcem stosowanym w przemyśle drzewnym. Jest źródłem lekkiego drewna o przyjemnym, jasnożółtym zabarwieniu. Drewno to ma wszechstronne zastosowanie ? od produkcji mas celulozowych poprzez elementy konstrukcyjne po płyty rezonansowe w instrumentach muzycznych.

Nazewnictwo
Świerk pospolity lub po prostu świerk to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew (Picea abies (L.) H.Karst) z rodziny sosnowatych (Pinaceae). W starszych podręcznikach znaleźć można także inne nazwy łacińskie, np. Picea excelsa (Lam.) Link lub Abies picea Mill. W tabeli 1 zestawiono nazwy omawianego drewna, które według normy PN-EN 13556:2005, dotyczącej handlu drewnem w Europie, ma przyporządkowany czteroliterowy kod PCAB.
W krajach występowania świerka ma on swoje miejscowe określenia w językach poszczególnych nacji.

Występowanie
Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) jest drugim (po sośnie zwyczajnej) najliczniej występującym gatunkiem iglastym w Polsce. Świerk jest gatunkiem panującym lub współpanującym, zajmującym 6,3% lasów w Polsce (GUS 2017). W Europie naturalnie występuje w dwóch zasięgach:
? północnym, nordycko-bałtyckim, obejmującym północną Europę i część Azji, gdzie panuje klimat kontynentalny;
? południowo-zachodnim, obejmującym górskie obszary alpejsko-bałkańskie oraz hercyńsko-sudecko-karpackie, wyżynno-górskie i częściowo nizinne, przy czym obszar alpejsko-bałkański rozdzielony jest od części hercyńsko-sudecko-karpackiej wąskim, ale długim pasem bezświerkowym w nizinie Dunaju.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2018