dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak

Objęła stanowisko dyrektora Instytutu Technologii Drewna. Absolwentka Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończyła także studia doktoranckie w zakresie Chemicznej i Mechanicznej Technologii Drewna, Studium Pedagogiczne.
Jest laureatką Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego w kategorii Wynalazek
w dziedzinie produktu lub Technologii za wynalazek i wdrożenie technologii produkcji środków ognio- i biochronnych do zabezpieczania drewna i wyrobów włókienniczych, a także laureatką Plebiscytu ?Kobieta Wynalazca 2007? organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Przegląd Techniczny w 140 Rocznicę Urodzin Marii Skłodowskiej Curie, zdobyła Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Oraganization, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) – najwyższe odznaczenie w wynalazczości, a także otrzymała Nagrodę Prezesa KIG INNOVATICA za opracowanie grupy innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, I Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Previous post Carolina Garcia Gomez
Next post Świerk pospolity – drewno europejskie