Konsultacje publiczne projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski!

W dniu 03.01.2019 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne pierwszego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Konsultacje trwają od 03.01.2019r. do 05.03.2019 r. Krajowi Reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag (szczegóły na www.fsc.pl).

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018r. od powołania przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce oraz FSC International Center tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Grupa podejmuje decyzje na drodze konsensusu, rozumianego jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji, przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”.
Zadaniem Grupy Opracowującej Standard jest dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL). Rewizja dokonywana jest w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001 V5-2) oraz Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (FSC-STD-60-004 V2-0 EN). Proces rewizji wraz z Grupą Opracowującą Standard został formalnie zarejestrowany przez FSC International Center w dniu 19 stycznia 2018r. i odbywa się zgodnie z procedurą transferu obowiązującą w FSC i z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych (dwukrotnie w trakcie całego procesu).
– Opublikowany do konsultacji dokument jest wynikiem dużego zaangażowania i intensywnej pracy członków Grupy Opracowującej Standard, co warto docenić. Niezwykle ważne są dla nas także konsultacje publiczne uwzględniające szerokie grono interesariuszy. Kolejnym krokiem będą testy terenowe. Mamy nadzieję, że Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC będzie odzwierciedlał wymogi Zasad i Kryteriów FSC, dostosowując wskaźniki do warunków gospodarczych, społecznych, przyrodniczych i geograficznych Polski? – przypomina Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa.
Po dwukrotnych konsultacjach publicznych oraz testach terenowych, Grupa Opracowująca Standard przedstawi finalną propozycję standardu Departamentowi ds. Polityk i Standardów FSC International Center, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd Dyrektorów FSC. Przewidywana data złożenia projektu standardu do FSC IC to listopad 2019 r.
Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz formularz do przekazania uwag dostępne są na stronie www.fsc.pl w zakładce ?Konsultacje Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC?. Konsultacje trwają od 03.01.2019r. do 05.03.2019r. Ponadto, w drugiej połowie lutego w Warszawie FSC planuje otwarte spotkanie konsultacyjne. Szczegóły już wkrótce na www.fsc.pl
Wszelkich informacji udziela Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce: email: j.szymaniak@fsc.org, kom. +48 602 575 253.
———————————————————
O Forest Stewardship Council? (FSC?)
FSC jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która promuje odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami leśnymi na całym świecie. FSC zostało utworzone w 1993 r.
aby pomóc konsumentom oraz firmom identyfikować produkty z dobrze zarządzanych lasów.
FSC wyznacza w tym celu standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę
aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne. Obecnie prawie 200 milionów hektarów
( w tym prawie 7 milionów hektarów w Polsce) objętych jest certyfikacją FSC. Więcej
informacji: www.fsc.pl oraz www.ic.fsc.org