Zakupią maszyny za 1 mln zł

Cieplice: Zakupią maszyny za 1 mln zł

UPHM Herb, producent europalet z Cieplic w gminie Adamówka, będzie jednym z inwestorów objętych
wsparciem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK Mielec. Mieszcząca się w powiecie przeworskim (woj. podkarpackie) firma zainwestuje
1 mln zł w zakup maszyn i urządzeń, które pozwolą jej zwiększyć produkcję europalet, palet jednorazowych, elementów drewnianych, w tym więźby dachowej.