Nowy zakład zwiększy potencjał produkcyjny

Radom: Nowy zakład zwiększy potencjał produkcyjny

Producent drzwi firma Erkado zainwestuje 31 mln zł w budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Powstanie on na radomskich Wośnikach, należących do radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, działającej od 2001 r. Zakład zostanie
wybudowany na działce o powierzchni blisko 3 ha, a jego otwarcie zaplanowane jest na 2022 r.
Po uruchomieniu produkcji w pierwszej fazie zatrudnionych zostanie 40 osób, w kolejnych latach
zatrudnienie ma wzrosnąć kilkukrotnie. Inwestycja pozwoli firmie Erkado podnieść potencjał produkcyjny i pomoże zwiększyć jej udział w rynku krajowym i światowym.