Do 2025 r. produkcja brutto przemysłu leśnego w Chinach wzrośnie o 50%

Określa to dyrektywa wydana ostatnio przez państwowy zarząd terenami leśnymi i stepami
w Chinach. Według chińskiej państwowej agencji informacyjnej ?Xinhua? do 2025 r.
wielkość produkcji przemysłowych produktów leśnych osiągnie 250 mln ton, a łączna wielkość
importu i eksportu produktów leśnych ma osiągnąć 240 mld USD. Do 2035 r. w Chinach nastąpi dalsza ekspansja przemysłu o lepszej strukturze i wystarczających rezerwach wysokiej jakości zasobów
leśnych. Aby osiągnąć te cele, zostaną podjęte dalsze wysiłki w celu zwiększenia podaży drewna
i stworzenia nowych obszarów leśnych.
Oprócz wspierania rozwoju gospodarki leśnej biuro będzie również rozwijało turystykę leśną
przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych. Biuro oświadczyło, że maksymalnie
wykorzysta platformy handlu elektronicznego do promowania integracji produktów leśnych
online i offline. Według biura w 2018 r. chiński przemysł drzewny wygenerował 7,33 bln
juanów (ok. 1,1 bln USD), co oznacza wzrost o 2,88% w ujęciu rocznym.